Nowości

22.03.2021 /  W toku audytu recertyfikacji łańcucha pochodzenia produktu FSC® UAB Juodeliai zmianie uległ zakres certyfikatu pozwalający na nabycie certyfikowanego FSC® i kontrolowanego drewna na Łotwie

W marcu bieżącego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono audyt recertyfikacji łańcucha pochodzenia produktu FSC®, który trwał 4 dni (2 marca i 15–17 marca). W tym roku audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC® obejmował nie tylko proces recertyfikacji, lecz również zmianę zakresu certyfikatu pozwalającego na nabycie certyfikowanego FSC® i kontrolowanego drewna na Łotwie.

Celem audytu było dokonanie oceny zgodności działalności UAB Juodeliai z wymogami norm Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3), Pozyskiwania Drewna Kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) i Korzystania ze Znaków Towarowych (FSC-STD-50-001 V2-0). Coroczny audyt został przeprowadzony przez długoletniego partnera przedsiębiorstwa – międzynarodową organizację certyfikującą UAB NEPCon Lt.

12.01.2021 /  Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai zakończyło 2020 rok otwarciem nowego zakładu produkcji elementów opakowaniowych

Prace przygotowawcze zakładu produkcji elementów opakowaniowych na światowym poziomie zostały rozpoczęte w 2018 r. We wrześniu 2019 r. wkopanie symbolicznej kapsuły w samorządzie Mariampol oficjalnie rozpoczęło budowę najszybszych na świecie linii produkcyjnych do wytwarzania krótkich elementów opakowaniowych, wycięcie pierwszej okrągłej belki drewnianej datuje się na listopad 2020 r.

Możliwości technologiczne nowego oddziału produkcyjnego przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai są dwukrotnie większe od możliwości trzech obecnie działających oddziałów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo planuje wytworzyć w nowym oddziale ponad 500 000 m3 produktów, przetworzyć do 1 mln m3 okrągłych belek drewnianych.

Wszystkie procesy wykonywane w zakładzie są w całości zautomatyzowane i standaryzowane w celu zapewnienia możliwości dopasowania do siebie tempa produkcji i elastyczności. W zakładzie zainstalowana została linia cięcia, która na dzień dzisiejszy nie ma analogów na całym świecie.

Po zrealizowaniu projektu inwestycyjnego o wartości sięgającej 50 mln EUR przedsiębiorstwo pretenduje na drugie miejsce pod względem wielkości wśród producentów elementów paletowych w całej Europie.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo na temat produkcyjnego.

16.10.2020 /  W spółce UAB Juodeliai skutecznie dobiegł końca audyt zewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai wdrożyło w roku 2018 system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymogi określone w normie ISO 27001. W dniu 8 października b. r. odbył się już drugi audyt zewnętrzny, w toku którego stwierdzono, że spółka ocenia ryzyko bezpieczeństwa informacji w sposób należyty i posiada wdrożone skuteczne środki kontroli celem ochrony poufności, ciągłości i dostępności informacji. Ponadto audyt ujawnił, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi powyższej normy.