Nowości

15.07.2021 /  Najważniejsze liczby i fakty firmy UAB Juodeliai za pierwsze półrocze 2021 r.

Podstawowe wskaźniki za pierwsze półrocze 2021 r.:

  • Przetworzono ~0,5 mln m3 drewna okrągłego;
  • Przyjęto ~16 000 szt. ciężarówek drewna okrągłego;
  • Wyprodukowano ~250 000 m3 produktów;
  • Załadowano ~18 000 szt. pojazdów ciężarowych produktów.

Nowy oddział produkcyjny firmy, który rozpoczął swoją działalność od 2020 r., w dużym stopniu przyczynił się do ogólnego wyniku przedsiębiorstwa, co w pierwszym półroczu 2021 r. pozwoliło osiągnąć obrót na poziomie 55,5 mln EUR, tj. 2,5-krotnie większy niż w odpowiednim okresie ubiegłego roku.

W planach przedsiębiorstwa – przekroczenie granicy obrotu 120 mln EUR za 2021 r.

02.07.2021 /  Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przyczyniło się do konkursu dla uczniów pt. „Z powrotem na łono przyrody!”

Wyższa Szkoła Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie (KFEEUAS) w dniu 11 czerwca b. r. przeprowadziła konkurs-kwiz pt. „Z POWROTEM NA ŁONO PRZYRODY!”, który zdobył wielką popularność. Celem konkursu było promowanie leśnictwa, zarządzania przyrodą i architektury krajobrazu wśród uczniów krajowych szkół ogólnokształcących.

Zadanie projektu – zainteresowanie litewskiej młodzieży (uczniów) „zielonymi” dyscyplinami (leśnictwem, ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, ekologią, arborystyką, bioenergetyką i in.). W konkursie-kwizie wzięło udział 37 klas z 31 szkół kraju. Na ceremonię nagradzania zaproszone zostały klasy, które zajęły cztery szczytowe miejsca, wraz z wychowawcami. Podczas imprezy wręczone zostały zespołom listy podziękowania od ministra środowiska i kierownictwa KFEEUAS, różnego rodzaju prezenty i nagrody upominkowe zainicjowane przez fundatorów, wśród których – przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

Cieszymy się z możliwości przyczynienia się do funduszu nagród konkursu w sposób przeznaczenia specjalnych nagród i promowania „zielonych dyscyplin” w gronie potencjalnych pracowników.

31.05.2021 /  UAB Juodeliai – wielki mecenas wystawy MO w Mariampolu

Aby zaangażować jak najwięcej osób w dyskusję o kulturze i sztuce oraz utrzymać relacje z litewskimi miastami i regionami, Muzeum MO postanowiło przywieźć do Mariampola jedną ze swoich najpopularniejszych wystaw. 28 maja br. w Centrum Kultury w Mariampolu otwarto wystawę Muzeum MO „Pojawienie się gatunków. DNA lat 90.”, która stanowi część ekspozycji i prezentuje dziewiąte dziesięciolecie XX w.

Na wystawie można poznawać i odkrywać znane zjawiska, jak też rozpoznać osobliwe postacie tego okresu – typy. Styl lat 90. został wybrany nieprzypadkowo – dziś znów jest popularny na całym świecie. Ta dekada jest ważna dla Litwy nie tylko ze względu na modę – to są też pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości.

Otwarcie wystawy w Mariampolu to także nowy etap współpracy między Muzeum MO a spółką UAB Juodeliai, która zajmuje się obróbką drewna. To dzięki tej przyjaźni są i będą wspierane gościnne wystawy Muzeum MO w Mariampolu oraz tworzone sprzyjające warunki do zwiedzania muzeum dla lokalnej społeczności.

UAB Juodeliai wspierała Muzeum MO w sezonie 2019-2020 – to właśnie wtedy powstała słynna wystawa „Pojawienie się gatunków. DNA lat 90.”. Spółka od wielu lat stara się przyczyniać do edukacji i promować zajętość młodzieży mariampolskiej, dlatego cieszymy się, że możemy to zrealizować, sprowadzając najlepsze muzeum na Litwie, a tym samym wesprzeć inicjatywę „Sztuka dostępna dla wszystkich”.

22.03.2021 /  W toku audytu recertyfikacji łańcucha pochodzenia produktu FSC® UAB Juodeliai zmianie uległ zakres certyfikatu pozwalający na nabycie certyfikowanego FSC® i kontrolowanego drewna na Łotwie

W marcu bieżącego roku w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai przeprowadzono audyt recertyfikacji łańcucha pochodzenia produktu FSC®, który trwał 4 dni (2 marca i 15–17 marca). W tym roku audyt łańcucha pochodzenia produktu FSC® obejmował nie tylko proces recertyfikacji, lecz również zmianę zakresu certyfikatu pozwalającego na nabycie certyfikowanego FSC® i kontrolowanego drewna na Łotwie.

Celem audytu było dokonanie oceny zgodności działalności UAB Juodeliai z wymogami norm Łańcucha Pochodzenia Produktu (FSC-STD-40-004 V3), Pozyskiwania Drewna Kontrolowanego (FSC-STD-40-005 V3-1) i Korzystania ze Znaków Towarowych (FSC-STD-50-001 V2-0). Coroczny audyt został przeprowadzony przez długoletniego partnera przedsiębiorstwa – międzynarodową organizację certyfikującą UAB NEPCon Lt.