„Inwestor Roku 2018“ – spółka UAB Juodeliai została zwyciężczynią konkursu „Investors’ Forum“ w nominacji „Inwestor Roku 2018“.
Nagroda „Inwestor Roku“ wręczana jest za wkład w rozwój gospodarki Litwy i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

„Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę 2018“Juodeliai znalazła się w drugiej edycji raportu Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów o 1000 przedsiębiorstw, które zainspirowały Europę.

 

„Grupa Londyńskiej Giełdy Papierów uznała UAB Juodeliai za jedną z 1000 spółek inspirujących Europę 2017“Juodeliai znalazła się w drugiej edycji raportu Grupy Londyńskiej Giełdy Papierów o 1000 przedsiębiorstw, które zainspirowały Europę. Raport zawiera listę przedsiębiorstw drobnych i średnich w Europie, które najbardziej inspirują i najdynamiczniej się rozwijają. By uzyskać możliwość znalezienia się na tej liście, spółki nie tylko miały wykazać wzrost dochodów w ciągu ostatnich trzech lat, ale też wyprzedzić konkurentów w swoim kraju.

 

„Za tworzenie nowych miejsc pracy na terenach objętych największym bezrobociem w 2014 r.“UAB Juodeliai zajęło II miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw za najwięcej stworzonych nowych celowych miejsc pracy w organizowanych już po raz siódmy z rzędu wyróżnieniach Litewskiego Urzędu Pracy.

 

UAB Juodeliai zostało nagrodzone w krajowym konkursie „Nagroda innowacji 2014” w kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”.
„Nagroda innowacji“ – to coroczny konkurs mający na celu stymulowanie myślenia biznesowego, rozwój technologiczny, pozwala przedsiębiorstwom na ocenę własnej konkurencyjności i innowacyjności.

 

W konkursie „Gazela roku 2012“ UAB Juodeliai zostało nagrodzone jako najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo w regionie Mariampola.
Nagrody „Gazeli“ przyznawane są za szybki rozwój przedsiębiorstwa. jego wzrost, elastyczność oraz dochodowość. Symbol gazeli, tak na Litwie, tak i w innych krajach coraz częściej staje się synonimem jakości .