ISO 27001

ISO 27001 to norma międzynarodowa, ustalająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, których spełnienie przez ten system umożliwi organizacji dokonanie oceny ryzyka i wdrożenia odpowiednich środków kontroli w celu ochrony poufności, jednolitości i dostępności informacji. Istotnym zadaniem tego systemu jest ochrona informacji organizacji przed przekazaniem „do rąk niewłaściwych” lub przed nieodwracalną utratą. ISO 27001 obejmuje wszelkie aspekty wymiany informacji, poczynając od danych komputerowych i kończąc na rozmowach w miejscach publicznych, w tym ochronę ogrodzeń fizycznych i wstępną kontrolę personelu.

Pobierz

 

ISO 9001

Norma międzynarodowa ISO 9001 że spółka dostarcza produkty lub świadczy usługi spełniające wymagania klienta oraz wymogi prawne. System zarządzania jakością wdrożony zgodnie z wymaganiami normy zapewnia, że ciągłość realizacji wymogów klienta jest zapewniona od momentu otrzymania zamówienia poprzez projektowanie, produkcję i magazynowanie aż do chwili dostarczenia.

Pobierz

 

ISO 14001

ISO 14001 to norma międzynarodowa w zakresie zarządzania środowiskowego, pomagająca spółce zidentyfikować aspekty środowiskowe, ustalić ich znaczenie oraz zarządzać nimi jako jedną z dziedzin prowadzonego biznesu. Wymagania z zakresu normy określają, jakie elementy systemu zarządzania powinny być realizowane w celu osiągnięcia określonych celów z zakresu ochrony środowiska. W praktyce oznacza to zmniejszenie wpływu na środowisko procesów produkcyjnych, podniesienie jakości produktów i usług oraz rozwój możliwości biznesowych.

Pobierz

 

ISO 45001

ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 45001 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwo i zdrowia pracowników, tym samym zmniejszając możliwość wypadków przy pracy oraz częstotliwość zachorowań pracowników, czym zainteresowani sią zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Pobierz

 

FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) – to międzynarodowa niezależna organizacja pozarządowa nie nastawiona na zysk. Obecnie FSC® jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych programów oznakowania przedsiębiorstw przetwórstwa drzewnego i gospodarki leśnej. Upoważnione przez FSC®, organizacje certyfikacyjne przeprowadzają certyfikacje dwóch typów:

  • certyfikację gospodarki leśnej, polegającą na ocenie porządkowania i użytkowania lasów na podstawie zasad i kryteriów FSC®;
  • certyfikację procesów produkcji drzewnej, polegającą na oznakowaniu przedsiębiorstw przetwarzających drewno, realizujących wyroby drzewne lub nasiona, sadzonki itd., a także przedsiębiorstw handlowych.

W dniach 16-17 kwietnia 2020 r. spółka akredytowana przez FSC® UAB NEPCon LT skutecznie przeprowadziła audyt coroczny potwierdzający, że przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai i wytwarzane przez nie produkty spełniają wymogi łańcucha pochodzenia produktu FSC®.

Więcej informacji na temat certyfikatu FSC® przyznanego dla UAB Juodeliai oraz towarów objętych tym certyfikatem – na stronie internetowej FSC®.

Oświadczenie dyrektora generalnego UAB Juodeliai dot. przestrzegania strategii przedsiębiorstwa obowiązującej przy zakupie drewna (PDF).

Pobierz