Członkostwo w stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie „Investors’ Forum“

„Investors’ Forum“ to samodzielne, całkowicie niezależne i samorządne stowarzyszenie biznesowe łączące Litewską ekonomikę z największymi i najbardziej aktywnymi inwestorami. Misja stowarzyszenia: we współpracy z instytucjami państwowymi i społecznością biznesową wzmacniać środowisko biznesowe i klimat inwestycyjny na Litwie. Podstawowy cel działalności – racjonalne i korzystne dla biznesu decyzje.

UAB Juodeliai jest członkiem stowarzyszenia „Investors’ Forum“ od stycznia 2017 roku.

Stowarzyszenie „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF)

„Žinių ekonomikos forumas“ (Forum gospodarki opartej na wiedzy) – ekspercka organizacja pozarządowa, dążąca do budowy konkurencyjnego państwa opartego na twórczości oraz wiedzy. Podstawowe kierunki działalności: postępowy i innowacyjny biznes, kształcenie ustawiczne i oparte na wiedzy zarządzanie państwem.

UAB Juodeliai jest członkiem stowarzyszenia „Žinių ekonomikos forumas“ od września 2016 roku.

„Baltoji banga” – inicjatywa poświęcona przejrzystemu i odpowiedzialnemu biznesowi

„Baltoji banga” – pierwsza i jedyna tego typu inicjatywa na Litwie, wspierająca przejrzysty i odpowiedzialny biznes. Funkcjonująca od 2007 roku inicjatywa ma na celu wspieranie przejrzystości w litewskim biznesie, wprowadzanie zasad czystego i odpowiedzialnego biznesu. „Baltoji banga” jednoczy ponad pięćdziesięciu członków.

W 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyróżniła inicjatywę jako przykład dobrej praktyki w sferze prewencji korupcji. „Baltoji banga” patronuje prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė, partnerem projektu jest litewska Państwowa Inspekcja Podatkowa.

UAB Juodeliai dołączyło do inicjatywy „Baltoji banga” 17 lutego 2015 roku. Przyjmując znak „Baltoji banga” przedsiębiorstwa zobowiązują się o odpowiedzialnej oraz przejrzystej działalności gospodarczej, a także aktywnie zachęcają do wdrażania tych wartości również przez innych uczestników rynku. Członkowie „Baltoji banga” publicznie deklarują przestrzeganie prawa Republiki Litewskiej, płacenia podatków, uczciwie rozliczają się z pracownikami oraz biorą udział w konkursach (zamówieniach publicznych).

Stowarzyszenie niezależnych mierniczych drewna Litwy (LNMMA)

Stowarzyszenie Niezależnych Mierniczych Drewna Litwy (LNMMA) – instytucja świadcząca wsparcie metodologiczne dla firm oraz usługi miernicze (miejscowe, grupowe, eksperckie) drewna okrągłego, rozdrobnionego biopaliwa i lasu. Stowarzyszenie swoją działalność zarejestrowało we wrześniu 2004 r.

UAB Juodeliai jest członkiem LNMMA od stycznia 2014 roku.

Stowarzyszenie Zawodowych Zarządców Kadr (PVPA)

Stowarzyszenie Zawodowych Zarządców Kadr (PVPA) – społeczna organizacja zrzeszająca zawodowych zarządców kadr Litwy, założona w 2006 roku dąży do podnoszenia poziomu i efektywności zarządzania kadrami na Litwie.

UAB Juodeliai jest członkiem PVPA od czerwca 2013 roku. Członkostwo w organizacji pomaga w pierwszej kolejności zapoznać się z nowymi ludźmi pozwala na uczestnictwo w różnych, nie tylko organizowanych przez stowarzyszenie, imprezach, sięgać po nowe idee i poszukiwać nowych możliwości. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu współpracując ze sobą rozszerzają horyzonty biznesowe, dzieląc się doświadczeniem, spostrzeżeniami. Członkowie PVPA mogą korzystać z różnych oferowanych możliwości rozwiązywania aktualnych pytań oraz doskonalenia zarządzania.

Europejskie Stowarzyszenie Palet (EPAL)

W Republice Litewskiej w celu walki przeciwko nielegalnie działającym producentom palet, dnia 10 grudnia 2007 roku założono „Stowarzyszenie producentów i naprawiających palety” (dalej – Stowarzyszenie). W dniu 18 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Paletowego (ang. European pallet association, dalej – EPAL) jako Komitet Narodowy EPAL w Krajach Bałtyckich. Działalność stowarzyszenia jest ukierunkowana na reprezentację interesów członków w państwowych instytucjach zarządzania oraz w mediach; na utrzymywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działalności, a także z innymi wpływowymi europejskimi stowarzyszeniami i federacjami.

Członkostwo UAB Juodeliai w EPAL stwarza lepsze warunki do komunikacji oraz ścisłej współpracy z innymi producentami elementów palet oraz palet drewnianych. Oficjalne uznanie produkcji naszej firmy za spełniającą normy i wymogi ustalone przez EPAL, pozwala UAB Juodeliai spełniać potrzeby klientów z różnych państw.

Oryginalny dokument można pobrać stąd.

Stowarzyszenie Przetwórców Drewna

Stowarzyszenie Przetwórców Drewna zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze obróbki drewna. Celem stowarzyszenia jest zbieranie informacji o przemyśle drzewnym, dzielenie się nią z innymi członkami; koordynacja wspólnych działań, uzgadnianie interesów, a także stymulowanie przejrzystej działalności osób oraz instytucji związanych z tą gałęzią przemysłu.
UAB Juodeliai jest członkiem Stowarzyszenia Przetwórców Drewna od momentu jego założenia w 2007 roku.