Nasze przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai zostało założone w 1994 roku. Skuteczność działalności firmy zapewnia przestrzeganie następujących zasad biznesu:

 • Ocena pracowników,
 • Ścisła współpraca z klientami,
 • Dotrzymywanie zobowiązań,
 • Przejrzystość.

UAB Juodeliai działalność prowadzi w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, opowiada się za prowadzeniem biznesu w sposób zgodny z zasadami etycznymi.

Rozwój naszego przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego opiera się na podstawowych wartościach organizacyjnych:

 • odpowiedzialność,
 • jakość,
 • nowatorstwo.

Motto naszej spółki, produkującej wyroby odpowiadające normom europejskim, wskazuje na szacunek do własnej produkcji oraz klienta: nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością, zamówienia staramy się realizować jak najszybciej, zawieramy transakcje jednakowo korzystne dla nabywcy jak i sprzedawcy.

UAB Juodeliai cieszy się doskonałymi rezultatami na Litwie oraz poza jej granicami, swoje sukcesy zawdzięcza przestrzeganiu rygorystycznych norm europejskich, zachowaniu odpowiedzialności przed swymi klientami, jak i pracownikami oraz odważnemu wdrażaniu innowacji.

.

Spółka UAB Juodeliai zatrudnia aktualnie blisko 600 osób w administracji i czterech zakładach produkcyjnych: w Kamieniu (lit. Akmenynai), Jurze (lit. Jūrė), Radziwiliszkach (lit. Radviliškis) i Mariampolu (lit. Marijampolė).

Firma produkuje spełniające wymagania klienta wyroby z drewna oraz dostarcza poszczególne elementy z drewna drzew iglastych albo liściastych miękkich oraz świadczy usługi transportowania. Podstawowe wyroby oraz powstałe w wyniku produkcji artykuły uboczne to:

 • palety o standardzie europejskim („europalety”, mini palety „euro podstawki) palety chemiczne (palety CP, podstawki CP, opakowania, bale),
 • drewno opałowe (brzoza, olcha, osika, drzewa iglaste),
 • niecertyfikowane palety dwu- i czterostronne
 • trociny oczyszczone (suche, bez domieszek organicznych i mechanicznych),
 • wióry drzewne (techniczne).

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu z nami.