Polityka jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Działająca od 1994 roku spółka UAB Juodeliai od zawsze przestrzegała i nadal przestrzega wytyczonych przez siebie zasad i propagowanych wartości – mowa o najwyższej jakości produkcji, wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów i pracowników oraz odpowiedzialności społecznej. Wartości te składają się również na wdrożony w spółce zintegrowany system zarządzania (IVS) zgodny z uznanymi na świece wymogami norm jakości, bezpieczeństwa danych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Cele i zadania strategiczne:

 • Stosowanie się do potrzeb i oczekiwań klientów, bezwzględna realizacja przyjętych zobowiązań.
 • Zagwarantowanie przestrzegania normatywnych aktów prawnych obowiązujących w Republice Litewskiej, jak również pozostałych zobowiązań.
 • Zapewnienie stabilnego rozwoju działalności i rentowności spółki.
 • Zapewnienie stałej skuteczności i efektywności procesów biznesowych poprzez rozwijanie kompetencji i świadomości pracowników, doskonalenie w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Podtrzymanie długotrwałych, opartych na zaufaniu relacji z dostawcami, partnerami i zainteresowanymi stronami.
 • Przygotowanie kompetentnego personelu gotowego do osiągania celów podyktowanych systemem zarządzania jakości.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez doskonalenie ich wiedzy i nawyków.
 • Zapewnienie, aby wszyscy pracownicy zostali zaangażowani w zarządzanie IVS.
 • Informowanie pracowników oraz zainteresowane strony o prowadzonej przez spółkę polityce jakości, bezpieczeństwa danych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Stworzenie dla pracowników bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia warunków pracy, prowadzenie prewencji nieszczęśliwych wypadków, incydentów oraz zachorowań zawodowych.
 • Prowadzenie prewencji zanieczyszczeń środowiska, korzystanie w sposób oszczędny i racjonalny z zasobów naturalnych, w miarę możliwości zmniejszenie emisji do otoczenia oraz promowanie wtórnego wykorzystania odpadów.
 • Zabezpieczyć wszelkie przetwarzane przez Spółkę dane przed zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na działalność i reputację Spółki.
 • Priorytety związane z bezpieczeństwem danych:
 • - Zagwarantowanie odpowiedniego zarządzania zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem danych;
  - Zagwarantowanie dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa danych;
  - Zagwarantowanie zarządzania ciągłością działalności Spółki.

Spółka konsekwentnie analizuje wyniki swojej działalności oraz systematycznie doskonali skuteczność oraz efektywności zintegrowanego systemu zarządzania. Każdego roku stawiane są wciąż nowe cele oraz zadania w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w celu nieustannego rozwijania się i skupiania wokół zagadnień niniejszej polityki.

Oryginalny dokument dostępny jest tutaj