Drewno

Produkując palety o europejskim standardzie lub przemysłu chemicznego (europalety, CP palety) zostaje także wyprodukowane drewno, które wydobywane z różnego rodzaju drzewa: brzozy, olszy czarnego, osiki, świerku i sosny.

Drewno

UAB Juodeliai mogą przesortować drewno według rodzaju drzewa. Przesortowanie pozwala oferować klientowi różnorodną produkcję o różnych cenach i jakości.

Parametry jakościowe i ilościowe drewna:

  • grubość: od 10 cm i więcej;
  • długość: 2,5 m ir 1,25 m;
  • bez miękkiej zgnilizny.

W ciągu miesiąca oddziały przeróbki w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego wyprodukowują około 2000 m3 drewna, którego struktura według rodzaju drzewa jest taka:

  • brzozowe – 25 %,
  • olszy czarnego i osiki – 50%,
  • iglaste drzewa (sosnowe i świerkowe) – 25%.