Tag "baltoji banga"

06.03.2015 /  UAB Juodeliai przyłączyła się do inicjatywy poświęconej przejrzystemu i odpowiedzialnemu biznesowi ʺBaltoji bangaʺ

ʺBaltoji bangaʺ (Biała fala) to pierwsza i jedyna tego typu na Litwie inicjatywa znakowania przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu, która zawiązała się w 2007 roku. Łączy ona ponad pięćdziesięciu członków z 27 miast Litwy. Funkcjonująca od ośmiu lat inicjatywa ma na celu wspieranie przejrzystości w litewskim biznesie, wprowadzanie zasad czystego i odpowiedzialnego biznesu.

17 lutego 2015 roku, do stale rosnącej liczby członków ʺBiałej faliʺ przyłączyło się również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai. Dołączając do tej inicjatywy firma dąży do odpowiedzialnego i przejrzystego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachęca do wdrażania tych wartości również przez innych uczestników rynku, swoich partnerów. Członkowie ʺBiałej faliʺ publicznie deklarują, że w sposób przejrzysty biorą udział w konkursach (zamówieniach publicznych), uczciwie rozliczają się z pracownikami, przestrzegają prawa Republiki Litewskiej i płacą podatki. Płacenie podatków i konsekwentna polityka zapewnia sprawne funkcjonowanie różnych sfer państwa, a rosnąca liczba członków inicjatywy wskazuje, że szara strefa w litewskim biznesie stale maleje.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o przejrzystości i odpowiedzialności w biznesie, sferze usług oraz innych dziedzinach życia gospodarczego. UAB Juodeliai prowadzi przejrzystą i odpowiedzialną działalność, opowiada się za etyczną kulturą biznesu, funkcjonuje w oparciu o podstawowe wartości: odpowiedzialność, jakość oraz otwarcie na nowości. Z tego powodu przedsiębiorstwo nie miało wątpliwości co do przyłączenia się do inicjatywy ʺBiałej faliʺ. Dwudziestoletnia historia działalności jest wspaniałym dowodem na to, że przejrzysty biznes jest podstawą długotrwałego sukcesu, a zarazem pomaga w przekazywaniu swoich wartości zarówno pracownikom, jak i partnerom. Biznes oznaczony znakiem przejrzystości wzbudza większe zaufanie, a zarazem motywuje swoich partnerów do odpowiedzialnej działalności.

Więcej o inicjatywie tutaj.