Tag "branży obróbki drewna"

01.08.2013 /  Krótkotrwały planowy remont hali produkcyjnej

W dniach 5-16 sierpnia bieżącego roku odbędzie się planowy remont najbardziej wydajnej w chwili obecnej hali produkcyjnej przetwórstwa drzewnego. Tartaki sp. z o.o. „Juodeliai” działają z wyjątkowo dużym obciążeniem urządzeń, dlatego remont i odnowa są konieczne, żeby w dalszym ciągu utrzymywać obecne wydajności w zakresie wyrobu produkcji drewnianej, jak również jej wysoką jakość.

Objętość produkcji drewnianej w sierpniu, wskutek wstrzymania pracy największej jednostki produkcyjnej, zmniejszy się o prawie jedną trzecią, z tego powodu przedsiębiorstwo nie będzie w stanie całkowicie zaspokoić potrzeb wszystkich klientów, zapewniając wymaganą ilość przetwarzanej produkcji drewnianej.

UAB „Juodeliai” pragnie zwrócić uwagę, że jest to tylko tymczasowe wstrzymanie. Po zakończeniu remontu i odnowień, wszystko pójdzie zwykłym trybem, z zachowaniem maksymalnych objętości produkcji i jej wysokiej jakości.

15.11.2011 /  Szkolenia w zakresie efektywnej pracy grupowej

W słoneczny październikowy weekend pracownicy administracji sp z o.o. „Juodeliai” brali udział w szkoleniu, którego tematem było: „W jaki sposób zamienić kolektyw w efektywnie pracującą grupę”. Celem szkolenia było zebrać administrację trzech pododdziałów spółki w jednym miejscu, wyjaśnić, co to efektywna praca grupowa, stworzyć możliwość zdobycia nawyków praktycznych w zakresie pracy grupowej oraz podejmowaniu decyzji grupowych, a także pomóc w zrozumieniu swej wartości w organizacji. Uczestnicy dążyli do znalezienia bardziej efektywnych sposobów przydzielenia zadań innym, wyjaśnienia, w jaki sposób nie stracić motywacji w stresowych sytuacjach. Zdobywając nawyki praktyczne pracownicy sp z o.o. „Juodeliai” dowiedzieli się o podziale odpowiedzialności między członkami grupy podczas realizacji przewidzianych celów przez grupę. Spory powstałe podczas realizacji niektórych zadań były wspaniałą możliwością rozwiązania zaistniałej sytuacji nie tylko w teorii, ale też w praktyce.

Dwudniowe szkolenie każdemu członkowi kolektywu sp z o.o. „Judeliai” dało możliwość zdobycia jakościowej wiedzy pozwalającej bardziej efektywnie wykonywać codzienną pracę. Szkolenie w zakresie pracy grupowej wzmocniło grupę oraz zmotywowało do bycia bardziej wyrozumiałymi wobec siebie.

13.06.2011 /  LIGNA HANNOVER 2011 – światowe targi przemysłu drzewnego i leśnego

W dniach 30 maja – 3 czerwca 2011 r. w Hanowerze (Niemcy) odbyły się światowe targi przemysłu drzewnego i leśnego oraz techniki i surowców, a także rzemiosła obróbki drewna „LIGNA HANNOVER 2011“. Są one organ ozwane co 2 lata w centrum targów w Hanowerze.

Na targach zostały przedstawione: technika leśna, przemysłowe maszyny obróbki drewna, sprzęt do produkcji oraz maszyny dla tartaków, utylizacja odpadów drzewnych oraz wydobycie energii, sprzęt oraz dodatki do produkcji surowców drzewnych, okleiny i forniru, narzędzia i dodatki przeznaczone dla prac w drewnem, techniczne zastosowanie drewna oraz możliwości wykorzystania, maszyny produkcyjne przeznaczone dla przemysłu meblowego, technika automatyzacyjna, wykończenie wnętrz, renowacja, wykorzystanie drzewa w produkcji energii, asocjacje, instytucje nauczania, instytuty, prasa specjalistyczna, wydawnictwa, informacja, specjalistyczne prezentacje, forum i in. Targi w bieżącym roku odwiedziło ponad 90 000 osób pochodzących z ponad 90 krajów.

Targi „LIGNA HANNOVER 2011“ odwiedzili także dyrektorzy sp. z o.o. „Juodeliai“ Juozupas oraz Andrius Zimnickas. Celem podróży było zapoznanie się z nowościami rynku, spotkanie się z obecnymi partnerami, a także nawiązanie nowych kontaktów, obejrzenie najnowszych technologii w zakresie produkcji elementów palet. Po swej wizycie na targach Andrius Zimnickas stwierdził, że w przemyśle drzewnym odczuwalne jest ożywienie, jednak wszyscy oceniają to dosyć ostrożnie. Ciągle jeszcze słychać pogłoski o tym, że możemy doczekać się drugiej fali kryzysu gospodarczego.

04.11.2010 /  Skutki sierpniowej nawałnicy są dotychczas odczuwane w sektorze obróbki drewna

Szkody wyrządzone przez burzę w sierpniu br. poniosły nie tylko nadleśnictwa państwowe, lecz również właściciele lasów prywatnych. Największe straty poniesiono w lasach iglastych rosnących w południowej części Litwy. Skutki nawałnicy dotychczas odczuwają przedsiębiorcy z branży obróbki drewna.

W ostatnich latach spółka „Juodeliai” do produkcji elementów palet drewnianych w 70% wykorzystywała tarcicę drzew liściastych i tylko 30% tarcicy z drzew iglastych. Struktura zakupywanego surowca była, zatem, stosownie dobrana. Skutki sierpniowej nawałnicy istotnie skorygowały strukturę sprzedawanego surowca drzewnego w całym regionie. W październiku udział tarcicy z drzew iglastych znacznie wzrósł i sięgał ponad 75% ogółu zakupywanego surowca.

Proces technologicznej obróbki tarcicy z drzew iglastych jest znacznie prostszy niż tarcicy z drzew liściastych, co miało pozytywny wpływ na wielkości produkcyjne spółki. W październiku spółka „Juodeliai” wyprodukowała rekordową wielkość produkcji za cały okres swej działalności, produkując i dostarczając na rynek ponad 6000 m3 klocków do palet. W związku ze zwiększoną produkcją elementów do palet z tarcicy iglastej spółka „Juodeliai” musiała wprowadzić korekty do planów sprzedaży na październik. Bezwarunkowo wywiązując się z przyjętych zobowiązań, część zamówień na elementy do palet z tarcicy liściastej została zastąpiona ofertą droższych elementów do palet z tarcicy iglastej, jednak nie przerzucając kosztów na odbiorcę, lecz sprzedając po cenie uzgodnionej w umowie.