Tag "drewnianych palet"

27.07.2012 /  Przedstawiciele przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna „Juodeliai” wzięli udział w forum „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Dnia 24 lipca bieżącego roku w hotelu „Europa Royale Marijampole” odbyło się forum przedsiębiorstw oraz studentów/uczniów „Kształcenie młodych pracowników jako podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem tej inicjatywy społecznej jest zapoznanie młodych ludzi z działającymi w regionie przedsiębiorstwami i ich działalnością. W taki sposób dąży się do zaangażowania przedsiębiorstw regionalnych w informowanie zawodowe młodzieży, uczniów i studentów – w lepsze poznanie rynku pracy.

Podczas przedsięwzięcia nazwa sp. z o.o. „Juodeliai”, producenta drewna paletowego, została wspominana wraz z innymi dobrze znanymi przedsiębiorstwami regionu mariampolskiego, na przykład sp. z o.o. „ARVI ir ko”, albo sp. z o.o. „MANTINGA”. Przedsiębiorstwa te najmocniej przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców miasta Mariampol i obwodu, skutecznego kształcenia zawodowego, przyciągania inwestycji, rozwoju regionu.

Aktywne kontakty sp. z o.o. „Juodeliai” ze środowiskiem akademickim, uczestnictwo w inicjatywach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz bezpośrednie komunikowanie się z potencjalnymi pracownikami jest opłacalne. Po uczestnictwie w imprezie „Dni kariery 2012” do zespołu przedsiębiorstwa dołączył nowy obiecujący pracownik. Kierownictwo sp. z o.o. „Juodeliai”  potwierdza, że w przedsięwzięciach społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości firma będzie uczestniczyła coraz częściej.

08.06.2012 /  Jedno z największych w krajach bałtyckich przedsiębiorstw przetwórstwa drewna odkrywa nowe rynki

We wcześniej publikowanych aktualnościach pisano o rekordowych w tym roku wyprodukowanych i sprzedanych przez sp. z o.o. „Juodeliai” ilościach drewna paletowego. Wzrost wydajności produkcyjnej i rosnąca liczba członków zespołu przedsiębiorstwa pozwala poszukiwać nowych rynków sprzedaży półfabrykatów drewnianych do produkcji palet.

Dnia 2 maja bieżącego roku siedzibę sp. z o.o. „Juodeliai” odwiedzili przedsiębiorcy z Królestwa Arabii Saudyjskiej, reprezentujący największe w tym kraju przedsiębiorstwo produkcji palet. Celem wizyty było zobaczenie hal przetwarzania drewna, urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz, oczywiście, ocena jakości wyprodukowanych półfabrykatów drewnianych do wyrobu palet. Wyniki odwiedzin gości są pozytywne – postanowiono podpisać umowę i rozpocząć współpracę. Podpisano również pierwsze zamówienia na transportowanie produkcji przetworzonego drewna do Arabii Saudyjskiej.

Sp. z o.o. „Juodeliai” rozwija kontakty również z innymi krajami, z którymi dotąd nie prowadzono współpracy, jak na przykład kraje skandynawskie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Producent drewna paletowego nie tylko aktywnie rozwija się na nowe rynki, jednocześnie zwiększa również ilości eksportowane do istniejących klientów.

08.05.2012 /  Sp. z o.o. „Juodeliai” została certyfikowanym członkiem Europejskiej asocjacji paletowej (EPAL)

Sp. z o.o. „Juodeliai” zrobiła kolejny krok w kierunku międzynarodowej przestrzeni – 1 maja bieżącego roku spółka ta została certyfikowanym członkiem Europejskiej asocjacji paletowej (EPAL) (European Pallet Association)).

Od 18 lat aż 60 proc. produkowanych w spółce drewnianych półfabrykatów do produkcji palet odpowiada wymogom standardu EPAL. Planuje się, że produkując drewniane półfabrykaty do produkcji palet europejskiego standardu z licencją wydaną przez Inspekcję certyfikacji EPAL, część palet odpowiadająca EUR standardowi zmianie nie ulegnie.

Członkostwo w Europejskiej asocjacji paletowej ułatwi Sp. z o.o. „Juodeliai” wymianę informacji z innymi producentami palet, zapewni skuteczny proces komunikacji i współpracy. Oficjalnie uznana zgodność ze standardami i wymogami ustalonymi przez EPAL pozwoli efektywnie zaspokajać potrzeby klientów w różnych krajach. Także, to jest solidny krok do przodu jako spółki przetwórstwa drewna, dążącej do najwyższych standardów oraz ukierunkownej na produkcję drewna wysokiej jakości.

02.11.2011 /  Pomoc w działalności gabinetu zoologicznego

Sp. z o.o. „Juodeliai” podjęła decyzję o przyczynieniu się do działalności oraz do utrzymania gabinetu zoologicznego w Mariampolu. Gabinet zoologiczny działa przy Stacji Badań Przyrodniczych i Edukacji Ekologicznej, jego główną funkcją jest stworzenie możliwości dla społeczeństwa Mariampolu i okolic, uczniów oraz wychowanków przedszkoli nieodpłatnego oglądania egzotycznych zwierząt. Na zoologiczną kolekcję składa się około 140 zwierząt należących do 29 rodzajów. W 2010 roku eksponowane przez gabinet zoologiczny zwierzęta obejrzały i usłyszały o nich opowiadania 3134 osoby z gmin rejonowych Mariampolu, Kalwarii, Wyłkowyszek. W gabinecie zoologicznym są nie tylko eksponowane zwierzęta, ale też są prowadzone zajęcia edukacyjne. Co roku odpowiednio do możliwości finansowych gabinet zoologiczny jest uzupełniany nowymi rodzajami zwierząt. Nauczyciele szkolni są bardzo zadowoleni z istnienia gabinetu zoologicznego i chętnie organizują wycieczki dla uczniów. Przyjemnie jest dołożyć się do promowania edukacji dzieci.

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.