Tag "drewnianych palet"

18.08.2011 /  Perspektywy produkcji elementów palet w jesieni

Na planowanie produkcji i sprzedaży elementów palet, jak co roku, wpływ mają producenci palet (np. EPAL, CP) z Europy Zachodniej. Sierpień oraz pierwsze tygodnie września to okres, gdy większość spółek z powodu urlopów oraz renowacji wstrzymuje produkcję. Jest to jedna z podstawowych przyczyn zwiększania się zapasów oraz zmniejszania się popytu. Dodatkowym czynnikiem przykuwającym uwagę wszystkich producentów był spadek ratingu zadłużenia oraz wyników finansowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak stała analiza rynku oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z największymi partnerami pozwala swobodniej odetchnąć. Partnerzy zagraniczni informują, że wspomniane „finansowe falowanie” nie ma bezpośredniego wpływu na ich spółki.

Więksi uczestnicy rynku produkcji palet starają się utrzymać trochę zmniejszone, jednak stabilne objętości produkcji. Z powodu stałej optymalizacji planowania produkcji oraz stałej współpracy z klientami sp. z o. o. „Juodeliai” nadal dostarcza swą produkcję i nie zmniejsza objętości produkcji/sprzedaży. Aktywna praca z obecnymi i potencjalnymi klientami już teraz daje optymistyczną nadzieję na perspektywę handlu jesienią. Jeszcze przed końcem sezonu urlopów odczuwalna jest zwiększona ilość zapytań na wrzesień, nie tylko od stałych klientów, ale także od nowych potencjalnych nabywców palet.

Pozytywne są także wiadomości otrzymane w bieżącym miesiącu z Dalekiego Wschodu. Na rynek dotarła informacja, że UE i Chińska Republika Ludowa zawarły porozumienie w sprawie uproszczenia międzynarodowych standardów oznakowania środków fitosanitarnych ISPM -15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”).

12.07.2011 /  Wyniki z działalności prowadzonej w I-szym kwartale 2011 r.

Pierwsze półrocze 2011 r. dla sp. z o.o. „Juodeliai” było udane. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku obroty wzrosły o 37 proc. Po odnowieniu sprzętu produkcyjnego oraz optymalizacji procesu produkcyjnego spółka utrzymała najwyższą pozycję wśród producentów elementów drewnianych palet w krajach bałtyckich. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, polepszanie zarządzania procesami pracy oraz optymalizacja mocy produkcyjnych stwarza możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 proc. – dwa tartaki pracują w trzy zmiany i produkują do 7000 m3 drewna tartacznego w ciągu miesiąca. Wysoką jakość elementów palet potwierdza długoletnia lista stałych klientów oraz wciąż zwiększający się krąg nowych klientów, rosnące zainteresowanie. W pierwszym półroczu znacznie zwiększyła się liczba aktywnych klientów i przekroczyła granicę 60 klientów. Podstawowymi rynkami realizacji produkcji nadal pozostają Niemcy (46%), Belgia (18%), Holandia (16%).

Stała analiza rynków, konsekwentna praca w sferze marketingu i sprzedaży oraz stopniowo realizowana optymalizacja produkcji pozwala spodziewać się potencjalnie lepszych wyników także w II-gim półroczu.

22.03.2011 /  W kwietniu zaplanowany jest remont oddziałów produkcji

Z powodu intensywnej produkcji elementów drewnianych palet w niekorzystnych warunkach ubiegłej zimy zużył się sprzęt tartaku. W tamtym okresie najwięcej uwagi poświęcało się na zgodną z terminem realizację przyjętych zamówień, dlatego sprzęt tartaku był maksymalnie obciążony.  Z powodu zużycia się urządzeń do przerobu drewna pogorszyła się jakość cięcia i zmniejszyła się objętość produkowanych elementów drewnianych palet.

W celu zachowania wysokiej jakości oraz objętości produkcji w kwietniu b.r. planujemy remont sprzętu tartaku. Tartak „Jūrė“ zostanie zamknięty na remont – modernizację w dniach 11 – 16 kwietnia, zaś tartak „Akmenynai“ – w dniach 26 kwietnia – 1 maja. Z tego powodu w kwietniu planujemy zmniejszenie produkcji o 25 proc. Przewidujemy, że po wykonanych pracach w zakresie remontu – modernizacji objętość produkcji wzrośnie o 10 proc., zostanie także zachowana wysoka jej jakość.

01.10.2010 /  Zmiany poziomu cen elementów palet drewnianych w III i IV kwartale 2010 r.

Na początku września 2010 roku na rynku producentów drewnianych palet kształtowały się oczekiwania dotyczące potencjalnego spadku cen elementów palet. Wspomniane oczekiwania wywołały niepokój u przetwórców drewna, szczególnie u producentów elementów palet. Jednak analizując sezonowe zmiany cen elementów palet drewnianych spostrzeżono, że oczekiwania niektórych uczestników rynku mogły być nieuzasadnione, gdyż zazwyczaj jesienią rosną koszty transportu, które mają wpływ na ceny przewozu drewna.

W drugiej połowie września, gdy zaczęto planować sprzedaże na październik 2010 r., producenci elementów palet drewnianych mogli bardziej obiektywnie oszacować tendencje zmian cen produkcji drewnianej. Według niektórych producentów palet na rynku utrwaliły się nie tylko ceny produkowanych przez nich palet drewnianych, ale także ceny nabywanego surowca, tj. ceny elementów palet. Jednak większość producentów drewnianych palet, z powodu wzrostu kosztów transportu, za elementy drewnianych palet nabywane w październiku 2010 r. będą płacili nie niższe, lecz nieznacznie wyższe ceny. Uważa się, że podobny poziom cen (jak w październiku) utrzyma się w całym IV kwartale 2010 r.

16.08.2010 /  Nawałnica narobiła szkód przemysłowi drzewnemu Litwy

Nawałnica, która szalała na Litwie 8 sierpnia 2010 r., narobiła szkód lasom, a wartość według przybliżonych obliczeń wynosi ok. 17 mln litów. W państwowych lasach kraju wywrócone i połamane drzewa stanowią 360000 m3. Ze względu na rekordowe upały na Litwie jest duże ryzyko rozpowszechnienia się w wyłamanych i wywróconych drzewach szkodników drzew iglastych. Jakość drewna wkrótce zacznie się pogarszać, więc niezbędne są pilne działania związane z likwidowaniem skutków nawałnicy.

Przemysł przeróbki drewna, włącznie z firmami oferującymi produkcję drewnianych palet i desek do palet, nawałnicę odczuje w najbliższym okresie zakupu surowca drzewnego. Jeżeli będzie szybko zaopiekowano się wywróconymi drzewami, to te ilości drewna uzupełnią podaż surowca drzewnego. Natomiast, jeżeli wywrócone drzewa zostaną stracone, to ze względu na potencjalnie mniejsze ilości drewna można spodziewać się skoku cen.

Firmy drzewne przebywają w stanie niewiedzy, ponieważ nie mogą przewidzieć, czy uda się zachować wydajność produkcji. Sytuację ratują jedynie wysiłki Generalnego Gospodarstwa Leśnego, dzięki którym wszystkie prace przygotowawcze są skupiane na terenach, które najbardziej ucierpiały na skutek nawałnicy. To gwarantuje nieprzerwane dostarczenie surowca. Podstawowa niejasność panuje w segmencie lasów prywatnych, ponieważ właściciele nie udzielają żadnych informacji na temat planowanych działań w kierunku usunięcia skutków nawałnicy.