Tag "drewno"

16.05.2012 /  Wizyta sekretarza Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej i Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej w sp. z o.o. „Juodeliai“

W dniu 9 maja br. sekretarz Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej Robertas Klovas i Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej Gintaras Visalga odwiedzili przedsiębiorstwo obróbki drewna „Juodeliai“. Celem wizyty było nie tylko zwiedzanie przedsiębiorstwa obróbki drewna sp. z o.o. „Juodeliai“, ale również spotkanie z członkami Asocjacji Przetwórców Drewna oraz wspólne omówienie aktualnych problemów.

R. Klovas i G. Visalga razem z dyrektorem Andriusem Zimnickasem i dyrektorem generalnym Juozupasem Zimnickasem sp. z o.o. „Juodeliai“ odwiedzili jedną z filii produkcyjnych przedsiębiorstwa, znajdującą się we wsi Jūrė. Sekretarz MŚ razem z kierownikami przedsiębiorstwa zapoznali się z magazynami drewna okrągłego, pomieszczeniami produkcyjnymi oraz warunkami pracy zapewnionymi pracownikom. R. Klovas interesował się wydajnością obróbczą drewna okrągłego sp. z o.o. „Juodeliai” w ciągu roku oraz sposobami zaopatrywania w surowce. Gościa ucieszyło to, że większość drewna nabywa się od Litewskich Lasów Państwowych.

Po zapoznaniu się z filią produkcyjną, goście i kierownicy przedsiębiorstwa kontynuowali spotkanie w biurze sp. z o.o. „Juodeliai, znajdującym się w Mariampolu. W rozmowach, oprócz już wspomnianych osób, brali udział również przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna: A. Kavaliauskas i S. Astrauskas. Podczas spotkania rozmawiano o handlu drewnem w nowym trybie elektronicznym. Aktualna kwestia – to problem dotyczący nadmiernego wzrostu cen podczas licytacji długotrwałych i półrocznych. Kierownicy sp. z o.o. „Juodeliai” oraz przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna zaproponowali przeprowadzanie licytacji nie na zasadzie wzrostu cen, a na podstawie najwyższej zaproponowanej ceny, którą podaje się tylko jeden raz.

Podczas spotkania omówiono również problemy związane z biopaliwem. Sekretarz R. Klovas zapewnił, że Ministerstwo Środowiska stara się, aby drewno zdatne do obróbki nie stawałoby się paliwem. Obiecano również wspierać tylko takie biokotłownie, które zostały przystosowane do spalania nie tylko drewna opałowego, ale również odpadków oraz słomy.

Spotkanie było korzystne dla każdej z uczestniczących w nim stron. Dążąc do ciągłego postępu w dziedzinie obróbki drewna, oczekuje się w przyszłości dalszej współpracy pomiędzy władzami, producentami oraz przedstawicielami Asocjacji.

15.11.2011 /  Szkolenia w zakresie efektywnej pracy grupowej

W słoneczny październikowy weekend pracownicy administracji sp z o.o. „Juodeliai” brali udział w szkoleniu, którego tematem było: „W jaki sposób zamienić kolektyw w efektywnie pracującą grupę”. Celem szkolenia było zebrać administrację trzech pododdziałów spółki w jednym miejscu, wyjaśnić, co to efektywna praca grupowa, stworzyć możliwość zdobycia nawyków praktycznych w zakresie pracy grupowej oraz podejmowaniu decyzji grupowych, a także pomóc w zrozumieniu swej wartości w organizacji. Uczestnicy dążyli do znalezienia bardziej efektywnych sposobów przydzielenia zadań innym, wyjaśnienia, w jaki sposób nie stracić motywacji w stresowych sytuacjach. Zdobywając nawyki praktyczne pracownicy sp z o.o. „Juodeliai” dowiedzieli się o podziale odpowiedzialności między członkami grupy podczas realizacji przewidzianych celów przez grupę. Spory powstałe podczas realizacji niektórych zadań były wspaniałą możliwością rozwiązania zaistniałej sytuacji nie tylko w teorii, ale też w praktyce.

Dwudniowe szkolenie każdemu członkowi kolektywu sp z o.o. „Judeliai” dało możliwość zdobycia jakościowej wiedzy pozwalającej bardziej efektywnie wykonywać codzienną pracę. Szkolenie w zakresie pracy grupowej wzmocniło grupę oraz zmotywowało do bycia bardziej wyrozumiałymi wobec siebie.

06.12.2010 /  Rozstrzygnięto przetargi na zakup drewna okrągłego w pierwszym półroczu 2011 roku

18 listopada br. w Litewskim Nadleśnictwie Lasów Państwowych rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż drewna okrągłego w pierwszym półroczu 2011 r. Oferta sprzedaży obejmowała następujące kategorie: kłody tatarczane o dużej i średniej średnicy – 344700 m3, kłody tatarczane o małej średnicy – 261200 m3, drewno do produkcji płyt – 147900 m3, drewno papierowe – 219700 m3, drewno opałowe – 142000 m3 oraz odpady z wycinania lasów – 55200 m3.

Z komentarzy do wyników rozstrzygnięcia przetargu na zakup drewna okrągłego należy wyciągnąć wnioski, że zapotrzebowanie na ten surowiec na litewskim rynku obróbki drewna nadal wzrasta. Wskutek wzmożonego zapotrzebowania na surowiec drzewny kilkakrotnie wzrosła również liczba podmiotów, którzy w roku bieżącym złożyli oferty do udziału w przetargu, natomiast wzrost konkurencji w branży przyczynił się do wzrostu cen drewna okrągłego.

Analizując zmiany cen kupna-sprzedaży drewna okrągłego z roku na rok, w roku bieżącym cena kłód tatarczanych o małej średnicy wzrosła o 16%, cena drewna papierowego – o ponad 11%, drewna na płyty – o ponad 13%.

Po rozpatrzeniu ofert przetargowych i rozstrzygnięciu przetargu, 2 grudnia br. w Litewskim Nadleśnictwie Lasów Państwowych odbyła się narada, w której uczestniczyli kierownicy oddziałów Nadleśnictwa Lasów Państwowych oraz dyrektor Stowarzyszenia branży obróbki drewna Juozupas Zimnickas. Komisja rozstrzygająca przetarg na sprzedaż drewna okrągłego wykryła wykroczenia, które mogły naruszać interesy niektórych uczestników przetargu. Kierownictwo Nadleśnictwa Lasów Państwowych Litwy zobowiązało się do podjęcia działań zapobiegających występowaniu tego rodzaju wykroczeń.