Tag "elementy palet"

20.04.2012 /  Tartak

Przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa drewna UAB „Juodeliai” swoją działalności prowadzi w dwóch tartakach. Pierwszy tartak w Akmenynai zaczął działać w 1994 r. we wsi Akmenynai, sam. m. Kalwarii. W zajmującym blisko hektar powierzchni tartaku pracuje około 90 osób. W ciągu roku tartak w Akmenynai produkuje około 30 000 m3 produkcji drewnianej – drewna paletowego.

W 2000 r. przedsiębiorstwo nabyło nowy tartak – we wsi Jūrė, sam. m. Kazlų Rudy. W 2007 r. tartak ten został zrekonstruowany oraz zmodernizowany i obecnie jest ponad trzykrotnie większy niż pierwszy. Na obszarze zajmującym około 3,6 ha pracuje prawie 100 pracowników. Nowoczesny tartak przedsiębiorstwa w ciągu roku produkuje średnio 48 000 m3 drewna paletowego.

Dzięki urządzeniom działającym w tartakach UAB „Juodeliai”, rocznie zostaje wyprodukowane około 78 000 m3 produkcji drewnianej. Elementy drewnianych palet są produkowane z użyciem drewna drzew liściastych i iglastych. Ogółem rocznie w tartakach należących do przedsiębiorstwa zostaje przetworzone około 156 000 m3 drewna, z nich około 96 000 m3 drewna zostaje przetworzone w tartaku w Jūrė oraz około 60 000 m3 w tartaku w Akmenynai. Produkowane wyroby:

Kontakty tartaków UAB „Juodeliai“.

28.02.2012 /  Przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna „Juodeliai” współpracuje z Litewską Giełdą Pracy

Od stycznia 2011 r. przedsiębiorstwo z zakresu przetwórstwa drewna „Juodeliai” stale utrzymuje ścisłe kontakty z Terytorialną Giełdą Pracy w Mariampolu. Przedsiębiorstwo uczestniczy w organizowanym przez Litewską Giełdę Pracy przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy projekcie „Subsydiowane zatrudnienie”. Uczestnicząc w tym projekcie sp. z o.o. „Juodeliai” stała się jednym z przedsiębiorstw zatrudniających największą liczbę pracowników na obszarach objętych największym bezrobociem, tj. w rejonach Akmenynai i Jūrė, gdzie założono jednostki przetwórstwa drewna sp. z o.o. „Juodeliai”. Na stronie internetowej Litewskiej Giełdy Pracy regularnie zamieszczane są informacje na temat wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Zatrudnia się również niesubsydiowanych specjalistów wspieranych przez Giełdę Pracy, którym umożliwia się pracę i nabycie doświadczenia w jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw z zakresu przetwórstwa drewna na Litwie.

Sp. z o.o. „Juodeliai” jest przedsiębiorstwem, które chce i może zatrudniać pracowników wspieranych społecznie i narażonych na ryzyko, zapewniając im stałą pracę i wynagrodzenie stosowne do wyników. Co więcej, praca w przedsiębiorstwie przetwórstwa drewna, w którym wdraża się innowacje w zakresie produkcji palet drewnianych, drewna paletowego i elementów palet, stwarza faktyczne możliwości doskonalenia zawodowego.

09.01.2012 /  Firma „Juodeliai” pomyślnie zrealizowała swoje cele zamierzone w 2011 r.

Podsumowane wyniki po zakończeniu 2011 roku wykazały, że sp. z o.o. „Juodeliai“ osiągnęła cele wyznaczone na początku 2011 roku. Obroty wzrosły do 40 mln. litów, co stanowi około 33 procent więcej niż w 2010 roku. Rozmiar produkcji wzrósł o około 15 proc., w ubiegłym roku to stanowiło 68500 m3.

Firma „Juodeliai“ w ciągu 2011 roku zwiększyła swój Dział Handlowy, obecnie zatrudnia 5 pracowników. Dział ten może się poszczycić, że liczba klientów w porównaniu do roku 2010 wzrosła aż o 125 proc. Kierownictwo firmy oczekuje, że rzetelną pracą, wysiłkiem i zaangażowaniem wszyskich pracowników uda się i w 2012 r. zrealizować swoje cele. W roku bieżącym zaplanowano osiągnięcie obrotu w wysokości 50 mln litów.

02.01.2012 /  Sp z o.o. „Juodeliai“: efektowny wzrost eksportu zakłady przetwórstwa drewna w ramach projektu ufundowanego przez Unię Europejską

Jeden z największych zakładów przetwórstwa drewna w krajach bałtyckich sp z o.o. „Juodeliai” w celu zachowania pozycji konkurencyjności i utrzymania eksportu na istniejących rynkach, a tym samym zwiększenia wpływów z eksportu od dn. 15 września 2009 r. do grudnia 2011 r. realizowała projekt „Rozwój eksportu sp z o.o. „Juodeliai” na rynkach Europy Zachodniej”, według środku „Nowe możliwości” Priorytetu 2-go „Zwiększenie wydajności biznesu i poprawy otoczenia prowadzenia działalności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

W wyniku celowego wykorzystania wsparcia UE, rekrutacji specjalisty ds. marketingu eksportu, który przeprowadził badania rynku Europy Zachodniej i opracował strategię rozwoju eksportu, oraz utworzenia nowoczesnej, dostosowanej do rynków zagranicznych witryny internetowej www.juodeliai.com, projekt przyniósł orgomny sukces.

Spółka dla realizacji niniejszych celów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 144 259,00 litów oraz przeznaczyła 61 826,00 litów ze środków własnych.

Dyrektor sp z o.o. „Juodeliai” Andrius Zimnickas cieszy się, że w trakcie realizacji projektu powiodło się nawiązanie relacji z nowymi partnerami i podjęcie konkretnych kroków w celu rozszerzenia swojej działalności na rynkach zagranicznych, co daje mozliwość na imponujący wzrost przychodów z eksportu. W wyniku realizacji projektu wpływy z eksportu wzrosły o 270 %.

06.12.2011 /  W nadleśnictwach Litwy odbyły się przetargi w zakresie kupna-sprzedaży drewna okrągłego

22 listopada bieżącego roku w nadleśnictwach Litwy obyły się przetargi w zakresie kupna-sprzedaży drewna okrągłego na podstawie długookresowych umów. Ogólnie w umowie oferowano: kłody tartaczne duże i średnie – 327 000 m3, drobne kłody tartaczne – 226 600 m3 (w tym 91 500 m3 – drzewa liściaste i 135 100 m3 – drzewa iglaste), drzewo papierowe – 207 200 m3,  drzewo na płyty – 130 800 m3, drewno opałowe – 133 800 m3, odpady drzewne – 99 300 m3.

Po ogłoszeniu wyników przetargu na drewno okrągłe spostrzeżono, że ceny drewna spadły bardziej, niż się spodziewano – o około 4 proc. Wyniki wskazują, że popyt na surowiec nadający się do produkcji palet i ich elementów nadal pozostaje na wysokim poziomie. Sp. z o.o. „Juodeliai“ nadal jest największym nabywcą drobnych kłód tartacznych na Litwie. Wygranego drewna dla spółki całkowicie wystarczy do realizacji stałej i terminowej produkcji, co pozwoli produkcję klientom dostarczyć na czas i oczywiście będzie ona najwyższej jakości.