Tag "innowacji"

14.01.2015 /  UAB Juodeliai ogłoszono zwycięzcą w jubileuszowym konkursie „Nagroda innowacji 2014”

W ostatnich dniach 2014 r. przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai zostało nagrodzone w krajowym konkursie „Nagroda innowacji 2014” w kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo”. Coroczny konkurs, który w tym roku został przeprowadzony po raz dziesiąty, organizuje „Litewskie Centrum Innowacji“ oraz Litewska Konfederacja Przedsiębiorców. Konkurs odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki Republiki Litewskiej oraz sieci Enterprise Europe Network.

W tym roku konkurs spotkał się z wielkim zainteresowaniem przedsiębiorstw – zostało złożonych ponad 100 wniosków. Zgłoszenia do konkursy przysłały firmy z różnych regionów Litwy, reprezentujące różne sektory gospodarki. W konkursie „Nagroda innowacji 2014“ międzynarodowa komisja oceniająca w każdej z kategorii („Innowacyjne przedsiębiorstwo” oraz „Innowacyjny produkt) wyznaczyła po cztery główne nagrody.

Nominacja UAB Juodeliai pokazuje, że przedsiębiorstwo ceni znaczenie innowacji, które są jednym z najważniejszych warunków skutecznej działalności przedsiębiorstwa, a także mają znaczny wpływ na pozytywną ocenę innowacyjności pracowników. Otrzymana nagroda raz jeszcze potwierdza, że nie bez powodów innowacyjność jest jedną z wartości decydujących o rozwoju przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.

16.10.2014 /  Mariampol – miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Litwa, poprzez rozwój społeczności lokalnych i poprawę infrastruktury, zdołała zapewnić skuteczny rozwój regionów. Historycznie ukształtowane tradycje przemysłowe zadecydowały o tym, że każdy z regionów Litwy jest ośrodkiem o wyjątkowych kompetencji. Ze względu skumulowane w regionach doświadczenie, kompetencje i infrastrukturę rozwojową, aż 45% wkraczających w 2013 roku na rynek litewski przedsiębiorstw postanowiło ulokować swoją działalność poza granicami stolicy.

Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai rozpoczęło swoją działalność w regionie Mariampola. Ze względu na możliwości inwestycyjne Mariampol jest uważany za miasto innowacji i tradycyjnych rzemiosł.

”Inwestuj na Litwie” prezentuje mapę kompetencji regionów – 10 krótkich wydawnictw w języku angielskim, przedstawiających możliwości biznesowe w każdym z okręgów administracyjnych. Są one dostępne w ramach interaktywnej mapy dostępnej na stronie internetowej www.investuoklietuvoje.lt

Wydawnictwa prezentują szczegółowe kompetencje każdego z regionów, które zostały wyróżnione w wyniku porównania wielkości obrotu gospodarczego, liczby pracowników w poszczególnych gałęziach przemysłu, danymi zebranymi w wyniku obserwacji inwestorów, a także prognozy, które gałęzie gospodarki mają największe szanse na wzrost w poszczególnych regionach. Wydawnictwa zawierają również informacje o rynku pracy w danym regionie: podaży pracy, średniej płacy, kompetencji pracowników; specjalnych strefach ekonomicznych, infrastrukturze transportowej oraz działających w regionie przedsiębiorstwach – możliwych partnerach biznesowych. W broszurze dotyczącej regionu Mariampola można znaleźć również przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB Juodeliai.