Tag "kantówka drewniana"

02.11.2011 /  Pomoc w działalności gabinetu zoologicznego

Sp. z o.o. „Juodeliai” podjęła decyzję o przyczynieniu się do działalności oraz do utrzymania gabinetu zoologicznego w Mariampolu. Gabinet zoologiczny działa przy Stacji Badań Przyrodniczych i Edukacji Ekologicznej, jego główną funkcją jest stworzenie możliwości dla społeczeństwa Mariampolu i okolic, uczniów oraz wychowanków przedszkoli nieodpłatnego oglądania egzotycznych zwierząt. Na zoologiczną kolekcję składa się około 140 zwierząt należących do 29 rodzajów. W 2010 roku eksponowane przez gabinet zoologiczny zwierzęta obejrzały i usłyszały o nich opowiadania 3134 osoby z gmin rejonowych Mariampolu, Kalwarii, Wyłkowyszek. W gabinecie zoologicznym są nie tylko eksponowane zwierzęta, ale też są prowadzone zajęcia edukacyjne. Co roku odpowiednio do możliwości finansowych gabinet zoologiczny jest uzupełniany nowymi rodzajami zwierząt. Nauczyciele szkolni są bardzo zadowoleni z istnienia gabinetu zoologicznego i chętnie organizują wycieczki dla uczniów. Przyjemnie jest dołożyć się do promowania edukacji dzieci.

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.

07.09.2011 /  Nowy system zarządzania biznesem pozwoli zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi klientów

Sp. z o.o. „Juodeliai” w celu optymalizacji działalności rozpoczęła wdrażanie systemu ewidencji i zarządzania biznesem. W tym celu zostały wykorzystane dotacje UE w ramach środków „E-verslas LT”, które mają na celu motywowanie bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrażania technologii informacyjnych i do tworzenia w ten sposób korzystnych warunków do podniesienia efektywności pracy i zwiększenia eksportu. Wnioski mogły składać prywatne osoby prawne, które są zaliczane do kategorii bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz działające ponad rok, za wyjątkiem wypadków, gdy spółkę kontroluje inna spółka prowadząca działalność krócej niż rok.

Sp. z o.o. „Juodeliai“ złożyła wniosek i na wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania biznesem uzyskała finansowanie w wysokości 50 proc. Kwota dotacji udzielonej przez UE wynosi 122 500 LTL, taką samą kwotę w projekt zainwestuje i sam producent wyrobów drewnianych. Wkrótce rozpoczną się intensywne prace w zakresie programowania i wdrażania. Załoga sp. z o.o. „Juodeliai” spodziewa się, że w 2012 r. już będzie pracowała z nowym systemem zarządzania biznesem, który pomoże szybciej i bardziej jakościowo wykonać wszystkie prace, a to z kolei zapewni wysoki poziom jakości obsługi klientów.

02.08.2011 /  Zmienna letnia pogoda ma wpływ na jakość drewna okrągłego

Obecnie duży wpływ na litewskie lasy oraz jakość drewna ma zmienna letnia pogoda. Wilgotny i gorący klimat powoduje sinienie drewna iglastego, drewno drzew liściastych także zostaje uszkodzone, z tego powodu obniża się jakość surowca drzewnego.

Ostatnio sp. z o. o. „Juodeliai” dosyć często ma do czynienia z tym problemem. Duża część drewna przywiezionego z nadleśnictw Litwy jest naruszona w wyniku oddziaływania zmiennych mas powietrza. Aby zmniejszyć pogorszenie się jakości produkcji, przeglądamy każdą ciężarówkę przywożącą drewno, drewno także jest sortowane, a belki uszkodzone oraz te o nieodpowiedniej jakości zostają zwrócone dostawcom. Przedstawiciele firmy stale odwiedzają magazyny nadleśnictw Litwy i starają się selekcję odpowiedniego drewna rozpocząć już od pierwszego poziomu produkcji.

W porównaniu z 2010 rokiem ilość drewna iglastego złej jakości zwiększyła się o 40%. Stała współpraca z przedstawicielami nadleśnictw Litwy pomaga stale obserwować sytuację w litewskich lasach. Litewskie leśnictwa twierdzą, że jakość drewna okrągłego powinna polepszyć się w połowie sierpnia, także przewidywany jest wzrost ilości surowca drzewnego.

12.07.2011 /  Wyniki z działalności prowadzonej w I-szym kwartale 2011 r.

Pierwsze półrocze 2011 r. dla sp. z o.o. „Juodeliai” było udane. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku obroty wzrosły o 37 proc. Po odnowieniu sprzętu produkcyjnego oraz optymalizacji procesu produkcyjnego spółka utrzymała najwyższą pozycję wśród producentów elementów drewnianych palet w krajach bałtyckich. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, polepszanie zarządzania procesami pracy oraz optymalizacja mocy produkcyjnych stwarza możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 proc. – dwa tartaki pracują w trzy zmiany i produkują do 7000 m3 drewna tartacznego w ciągu miesiąca. Wysoką jakość elementów palet potwierdza długoletnia lista stałych klientów oraz wciąż zwiększający się krąg nowych klientów, rosnące zainteresowanie. W pierwszym półroczu znacznie zwiększyła się liczba aktywnych klientów i przekroczyła granicę 60 klientów. Podstawowymi rynkami realizacji produkcji nadal pozostają Niemcy (46%), Belgia (18%), Holandia (16%).

Stała analiza rynków, konsekwentna praca w sferze marketingu i sprzedaży oraz stopniowo realizowana optymalizacja produkcji pozwala spodziewać się potencjalnie lepszych wyników także w II-gim półroczu.