Tag "klocki do palet"

07.09.2011 /  Nowy system zarządzania biznesem pozwoli zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi klientów

Sp. z o.o. „Juodeliai” w celu optymalizacji działalności rozpoczęła wdrażanie systemu ewidencji i zarządzania biznesem. W tym celu zostały wykorzystane dotacje UE w ramach środków „E-verslas LT”, które mają na celu motywowanie bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrażania technologii informacyjnych i do tworzenia w ten sposób korzystnych warunków do podniesienia efektywności pracy i zwiększenia eksportu. Wnioski mogły składać prywatne osoby prawne, które są zaliczane do kategorii bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz działające ponad rok, za wyjątkiem wypadków, gdy spółkę kontroluje inna spółka prowadząca działalność krócej niż rok.

Sp. z o.o. „Juodeliai“ złożyła wniosek i na wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania biznesem uzyskała finansowanie w wysokości 50 proc. Kwota dotacji udzielonej przez UE wynosi 122 500 LTL, taką samą kwotę w projekt zainwestuje i sam producent wyrobów drewnianych. Wkrótce rozpoczną się intensywne prace w zakresie programowania i wdrażania. Załoga sp. z o.o. „Juodeliai” spodziewa się, że w 2012 r. już będzie pracowała z nowym systemem zarządzania biznesem, który pomoże szybciej i bardziej jakościowo wykonać wszystkie prace, a to z kolei zapewni wysoki poziom jakości obsługi klientów.

18.08.2011 /  Perspektywy produkcji elementów palet w jesieni

Na planowanie produkcji i sprzedaży elementów palet, jak co roku, wpływ mają producenci palet (np. EPAL, CP) z Europy Zachodniej. Sierpień oraz pierwsze tygodnie września to okres, gdy większość spółek z powodu urlopów oraz renowacji wstrzymuje produkcję. Jest to jedna z podstawowych przyczyn zwiększania się zapasów oraz zmniejszania się popytu. Dodatkowym czynnikiem przykuwającym uwagę wszystkich producentów był spadek ratingu zadłużenia oraz wyników finansowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak stała analiza rynku oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z największymi partnerami pozwala swobodniej odetchnąć. Partnerzy zagraniczni informują, że wspomniane „finansowe falowanie” nie ma bezpośredniego wpływu na ich spółki.

Więksi uczestnicy rynku produkcji palet starają się utrzymać trochę zmniejszone, jednak stabilne objętości produkcji. Z powodu stałej optymalizacji planowania produkcji oraz stałej współpracy z klientami sp. z o. o. „Juodeliai” nadal dostarcza swą produkcję i nie zmniejsza objętości produkcji/sprzedaży. Aktywna praca z obecnymi i potencjalnymi klientami już teraz daje optymistyczną nadzieję na perspektywę handlu jesienią. Jeszcze przed końcem sezonu urlopów odczuwalna jest zwiększona ilość zapytań na wrzesień, nie tylko od stałych klientów, ale także od nowych potencjalnych nabywców palet.

Pozytywne są także wiadomości otrzymane w bieżącym miesiącu z Dalekiego Wschodu. Na rynek dotarła informacja, że UE i Chińska Republika Ludowa zawarły porozumienie w sprawie uproszczenia międzynarodowych standardów oznakowania środków fitosanitarnych ISPM -15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”).

02.08.2011 /  Zmienna letnia pogoda ma wpływ na jakość drewna okrągłego

Obecnie duży wpływ na litewskie lasy oraz jakość drewna ma zmienna letnia pogoda. Wilgotny i gorący klimat powoduje sinienie drewna iglastego, drewno drzew liściastych także zostaje uszkodzone, z tego powodu obniża się jakość surowca drzewnego.

Ostatnio sp. z o. o. „Juodeliai” dosyć często ma do czynienia z tym problemem. Duża część drewna przywiezionego z nadleśnictw Litwy jest naruszona w wyniku oddziaływania zmiennych mas powietrza. Aby zmniejszyć pogorszenie się jakości produkcji, przeglądamy każdą ciężarówkę przywożącą drewno, drewno także jest sortowane, a belki uszkodzone oraz te o nieodpowiedniej jakości zostają zwrócone dostawcom. Przedstawiciele firmy stale odwiedzają magazyny nadleśnictw Litwy i starają się selekcję odpowiedniego drewna rozpocząć już od pierwszego poziomu produkcji.

W porównaniu z 2010 rokiem ilość drewna iglastego złej jakości zwiększyła się o 40%. Stała współpraca z przedstawicielami nadleśnictw Litwy pomaga stale obserwować sytuację w litewskich lasach. Litewskie leśnictwa twierdzą, że jakość drewna okrągłego powinna polepszyć się w połowie sierpnia, także przewidywany jest wzrost ilości surowca drzewnego.

08.07.2011 /  Spotkanie z Ministrem Środowiska RL w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym

4 lipca bieżącego roku dyrektor Asocjacji przetwórców drewna Juozupas Zimnickas (dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”) brał udział w posiedzeniu u Ministra Środowiska G. Kazlauskasa. Temat posiedzenia – tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym (aukcje). Prowadzono także rozmowy na inne ważne tematy.

Należy się cieszyć, iż minister (na razie w formie ustnej) podtrzymuje propozycję dyrektora asocjacji – by obecnie obowiązujący tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym z niewielkimi udoskonaleniami przenieść do przestrzeni elektronicznej bez organizacji przewidzianych aukcji.

Szkoda, że danej propozycji nie podtrzymuje także biorąca udział w spotkaniu asocjacja „Lietuvos mediena”, która wyraźnie broni interesów dużych spółek i producentów biopaliwa.

J. Zimnickas także wyjawił Ministrowi środowiska swe myśli na temat energetyki alternatywnej – o słomie i roślinach energetycznych (wierzbie), które mogłyby efektywnie zastąpić biopaliwo i w ten sposób ustrzec przed spaleniem drewno nadające się do piłowania. Minister się z tym zgodził i obiecał, że w miarę możliwości pomoże w realizacji danego pomysłu w zakresie energetyki alternatywnej.

Także należy się cieszyć, że w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym podtrzymuje nas Generalne leśnictwo, które wysłało pismo do Ministerstwa Środowiska w ofertą podtrzymania obecnie obowiązującego trybu oraz przeniesienia go do przestrzeni elektronicznej.

21.06.2011 /  Konkurs „Nagrody gospodarki niemieckiej na Litwie 2011“

Niemiecko-Bałtycka Izba Handlowa w Estonii, Łotwie i Litwie (DBHK) w celu promowania rozwoju stosunków gospodarczych między Niemcami i Litwą oraz w celu zachęcenia litewskich spółek do nawiązania współpracy z partnerami z Niemiec już po raz szósty ogłosiła konkurs „Nagrody gospodarki niemieckiej na Litwie 2011”. Celem konkursu było docenienie małego i średniego przedsiębiorstwa na Litwie, które miało wpływ na wzmacnianie kontaktów biznesowych między Niemcami i Litwą oraz swą działalność na Litwie prowadzi w sposób odpowiedzialny. W bieżącym roku zostały ogłoszone nominacje do nagrody „Odpowiedzialność za przyszłość”. Przy wyborze pretendentów uwzględniano następujące kryteria:

  • Wykorzystywanie w działalności spółki odnawialnych źródeł energii;
  • Efektywne wykorzystywanie energii w produkcji, wdrażanie innowacji w zakresie zrównoważonej produkcji;
  • Odpowiedzialność za ochronę środowiska, świadomość ochrony środowiska;
  • Działalność socjalną i/lub kulturalną spółki na Litwie, odpowiedzialność społeczną;
  • Podnoszenie kwalifikacji personelu;
  • Uczestnictwo w programach w zakresie zatrudnienia bezrobotnych; osób starszych; osób niepełnosprawnych;
  • Zatrudnianie oraz motywacja młodych specjalistów;
  • Tworzenie produktów oraz świadczenie usług spełniających warunki innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju;
  • Wzmacnianie współpracy z Niemcami, np. wzrost eksportu do Niemiec w porównaniu z rokiem ubiegłym;
  • Inne szczególne osiągnięcia w ramach rozwoju kontaktów między Litwą i Niemcami.

ZSA „Juodeliai“ także brała udział we wspomnianym konkursie. Spółka od Niemiecko-Bałtyckiej Izby Handlowej w Estonii, Łotwie i Litwie (DBHK) otrzymała podziękowanie za pomyślny udział w konkursie.