Tag "palety chemiczne"

02.11.2011 /  Pomoc w działalności gabinetu zoologicznego

Sp. z o.o. „Juodeliai” podjęła decyzję o przyczynieniu się do działalności oraz do utrzymania gabinetu zoologicznego w Mariampolu. Gabinet zoologiczny działa przy Stacji Badań Przyrodniczych i Edukacji Ekologicznej, jego główną funkcją jest stworzenie możliwości dla społeczeństwa Mariampolu i okolic, uczniów oraz wychowanków przedszkoli nieodpłatnego oglądania egzotycznych zwierząt. Na zoologiczną kolekcję składa się około 140 zwierząt należących do 29 rodzajów. W 2010 roku eksponowane przez gabinet zoologiczny zwierzęta obejrzały i usłyszały o nich opowiadania 3134 osoby z gmin rejonowych Mariampolu, Kalwarii, Wyłkowyszek. W gabinecie zoologicznym są nie tylko eksponowane zwierzęta, ale też są prowadzone zajęcia edukacyjne. Co roku odpowiednio do możliwości finansowych gabinet zoologiczny jest uzupełniany nowymi rodzajami zwierząt. Nauczyciele szkolni są bardzo zadowoleni z istnienia gabinetu zoologicznego i chętnie organizują wycieczki dla uczniów. Przyjemnie jest dołożyć się do promowania edukacji dzieci.

07.09.2011 /  Nowy system zarządzania biznesem pozwoli zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi klientów

Sp. z o.o. „Juodeliai” w celu optymalizacji działalności rozpoczęła wdrażanie systemu ewidencji i zarządzania biznesem. W tym celu zostały wykorzystane dotacje UE w ramach środków „E-verslas LT”, które mają na celu motywowanie bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrażania technologii informacyjnych i do tworzenia w ten sposób korzystnych warunków do podniesienia efektywności pracy i zwiększenia eksportu. Wnioski mogły składać prywatne osoby prawne, które są zaliczane do kategorii bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz działające ponad rok, za wyjątkiem wypadków, gdy spółkę kontroluje inna spółka prowadząca działalność krócej niż rok.

Sp. z o.o. „Juodeliai“ złożyła wniosek i na wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania biznesem uzyskała finansowanie w wysokości 50 proc. Kwota dotacji udzielonej przez UE wynosi 122 500 LTL, taką samą kwotę w projekt zainwestuje i sam producent wyrobów drewnianych. Wkrótce rozpoczną się intensywne prace w zakresie programowania i wdrażania. Załoga sp. z o.o. „Juodeliai” spodziewa się, że w 2012 r. już będzie pracowała z nowym systemem zarządzania biznesem, który pomoże szybciej i bardziej jakościowo wykonać wszystkie prace, a to z kolei zapewni wysoki poziom jakości obsługi klientów.

18.08.2011 /  Perspektywy produkcji elementów palet w jesieni

Na planowanie produkcji i sprzedaży elementów palet, jak co roku, wpływ mają producenci palet (np. EPAL, CP) z Europy Zachodniej. Sierpień oraz pierwsze tygodnie września to okres, gdy większość spółek z powodu urlopów oraz renowacji wstrzymuje produkcję. Jest to jedna z podstawowych przyczyn zwiększania się zapasów oraz zmniejszania się popytu. Dodatkowym czynnikiem przykuwającym uwagę wszystkich producentów był spadek ratingu zadłużenia oraz wyników finansowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednak stała analiza rynku oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z największymi partnerami pozwala swobodniej odetchnąć. Partnerzy zagraniczni informują, że wspomniane „finansowe falowanie” nie ma bezpośredniego wpływu na ich spółki.

Więksi uczestnicy rynku produkcji palet starają się utrzymać trochę zmniejszone, jednak stabilne objętości produkcji. Z powodu stałej optymalizacji planowania produkcji oraz stałej współpracy z klientami sp. z o. o. „Juodeliai” nadal dostarcza swą produkcję i nie zmniejsza objętości produkcji/sprzedaży. Aktywna praca z obecnymi i potencjalnymi klientami już teraz daje optymistyczną nadzieję na perspektywę handlu jesienią. Jeszcze przed końcem sezonu urlopów odczuwalna jest zwiększona ilość zapytań na wrzesień, nie tylko od stałych klientów, ale także od nowych potencjalnych nabywców palet.

Pozytywne są także wiadomości otrzymane w bieżącym miesiącu z Dalekiego Wschodu. Na rynek dotarła informacja, że UE i Chińska Republika Ludowa zawarły porozumienie w sprawie uproszczenia międzynarodowych standardów oznakowania środków fitosanitarnych ISPM -15 („Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”).

08.07.2011 /  Spotkanie z Ministrem Środowiska RL w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym

4 lipca bieżącego roku dyrektor Asocjacji przetwórców drewna Juozupas Zimnickas (dyrektor generalny sp. z o.o. „Juodeliai”) brał udział w posiedzeniu u Ministra Środowiska G. Kazlauskasa. Temat posiedzenia – tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym (aukcje). Prowadzono także rozmowy na inne ważne tematy.

Należy się cieszyć, iż minister (na razie w formie ustnej) podtrzymuje propozycję dyrektora asocjacji – by obecnie obowiązujący tryb prowadzenia handlu drewnem okrągłym z niewielkimi udoskonaleniami przenieść do przestrzeni elektronicznej bez organizacji przewidzianych aukcji.

Szkoda, że danej propozycji nie podtrzymuje także biorąca udział w spotkaniu asocjacja „Lietuvos mediena”, która wyraźnie broni interesów dużych spółek i producentów biopaliwa.

J. Zimnickas także wyjawił Ministrowi środowiska swe myśli na temat energetyki alternatywnej – o słomie i roślinach energetycznych (wierzbie), które mogłyby efektywnie zastąpić biopaliwo i w ten sposób ustrzec przed spaleniem drewno nadające się do piłowania. Minister się z tym zgodził i obiecał, że w miarę możliwości pomoże w realizacji danego pomysłu w zakresie energetyki alternatywnej.

Także należy się cieszyć, że w sprawie trybu prowadzenia handlu drewnem okrągłym podtrzymuje nas Generalne leśnictwo, które wysłało pismo do Ministerstwa Środowiska w ofertą podtrzymania obecnie obowiązującego trybu oraz przeniesienia go do przestrzeni elektronicznej.

10.12.2010 /  Nagła zmiana pogody zahamowała prace tartaków w Europie Wschodniej

Na początku grudnia temperatura powietrza w niektórych krajach Europy Wschodniej spadła poniżej -20 °C. Na skutek dużej i nagłej zmiany temperatury zewnętrzne warstwy drewna oblodziły się, zaś obróbka zamarzniętych kloców znacznie się utrudniła. Zwolnienie tempa produkcji miało znaczny wpływ na plany produkcyjne przedsiębiorstw drzewnych. Zasięg produkcji planowany na grudzień przez wiele tartaków Europy Wschodniej wymaga przewartościowania. W zależności od specyfiki technologicznych przedsiębiorstw drzewnych moc produkcyjna spadła z 10% do 30%.

Zauważa się, że nagła zmiana temperatury ma wielki wpływ na zasięg produkcji opartej na cięciu surowca o małych średnicach. Do produkcji swoich wyrobów, tzn. desek paletowych, „Juodeliai“ przeważnie używa drobnej tarcicy, w związku z tym moc produkcyjna przedsiębiorstwa spadła o 25% w porównaniu z listopadem b. r.

Wytwórcy desek paletowych Europy Wschodniej zaspokajają relatywnie niemałą część potrzeb rynków Europy Zachodniej. Więc zmniejszenie zasięgu produkcji, spowodowane niskimi temperaturami, stało się przyczyną niedoboru desek paletowych w Europie Zachodniej.