Tag "palety cp"

03.08.2010 /  Przemysł drzewny cierpi na brak surowca

Litewskie przedsiębiorstwa drzewne, wśród nich też wytwórcy desek do drewnianych palet, w drugiej połowie 2010 r. zaczęły odczuwać brak surowca drzewnego – drewna okrągłego. Znaczna część krajowego drewna okrągłego jest skupowana i eksportowana przez nabywców z innych krajów UE, bowiem w przetargach na zakup drewna stać ich na zaoferowanie wyższej ceny. Ze względu na zasady stosowane w UE interesy litewskich przedsiębiorstw drzewnych co do krajowego surowca nie są chronione.

W I kwartale 2010 r. eksport drewna okrągłego na Litwie wzrósł na 65,63% w stosunku do tegoż okresu roku 2009. Zwiększony popyt zagranicy na drewno podnosi cenę surowca też dla litewskich przedsiębiorstw drzewnych. Część przedsiębiorstw drzewnych kupuje drewno okrągłe od sąsiedniej Białorusi, Rosji czy Ukrainy, jednak koszty transportu również znacznie wpłynęły na cenę surowca.

Informacja została opracowana na podstawie dziennika Verslo Žinios.

27.07.2010 /  Wyniki działalności sp. z o.o. Juodeliai zapowiadają tendencje wzrostu

Kierownictwo jednego z największych wytwórców desek do palet w krajach bałtyckich sp. z o.o. Juodeliai cieszy się z wyników działalności przedsiębiorswta, wskazujących na tendencje wzrostu. Renowacja urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwoliła zwiększyć objętość przeróbki drewna i produkcji wyrobów drewnianych, zapewniając przy tym wysoką jakość desek do palet (elementów palet). Dzięki temu odzyskaliśmy warunki do zwiększenia liczby klientów i zapewnienia sprzedaży całej wytwarzanej produkcji drewnianej, łącznie z paletami drewnianymi (tj. euro paletami , CP paletami, paletami jednorazowego użytku).

W stosunku do wyników działalności w pierwszych półroczach lat 2009 i 2010, ilość wytworzonej produkcji drewnianej wzrosła mniej więcej z 20 000 m3 do 30 000 m3, natomiast obrót zwiększył się niemal dwukrotnie. Uwzględniając obecną sytuację na rynku, prognozy wskazują na to, że wyniki działalności w 2010 r. będą o wiele lepsze niż w roku 2009. Mamy też nadzieję, że nasza działalność osiągnie najwyższej wartości w ciągu 16 lat istnienia przedsiębiorstwa Juodeliai.