Tag "palety drewniane"

09.10.2012 /  Budowę nowej hali sp. z o.o. „Juodeliai” sfinansuje między innymi Ūkio bankas

Ūkio bankas
Komunikat prasowy
Dn. 5 października 2012 r..

Przedsiębiorstwo z branży produkcji i eksportu drewna sp. z o.o. „Juodeliai”, obecnie działające w Kalwarii (lit. Kalvarija) i Kazlų Ruzie (lit. Kazlų Rūda), uroczystym wkopaniem kapsuły rozpoczęło budowę nowej hali obróbki drewna tartacznego w Radziwiliszkach (lit. Radviliškis). Będzie to najnowocześniejsza w krajach bałtyckich hala obróbki drewna tartacznego. Przeważająca część projektu, którego ogólna wartość wynosi 37,5 mln litów, zostanie sfinansowana przez Ūkio bankas.

„Żeby w dalszym ciągu pomyślnie rozwijać przedsiębiorstwo, wynikła konieczność budowy nowej hali produkcyjnej, ponieważ nasza obecna wydajność jest już całkowicie wykorzystywana. Nowa hala umożliwi nam znaczące poszerzenie asortymentu i zaoferowanie rynkowi nowych jakościowych wyrobów. Pomyślna współpraca z Ūkio bankas zapewni naszemu przedsiębiorstwu realizację tego projektu i pozwoli stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym nie tylko na Litwie, lecz również w skali międzynarodowej”, – mówił dyrektor generalny sp. z o.o. Juodeliai” Juozupas Zimnickas.

„Ūkio bankas postanowił przyczynić się do sfinansowania nowego zakładu produkcyjnego sp. z o.o. „Juodeliai” po oszacowaniu pomyślnej działalności tego przedsiębiorstwa oraz perspektyw ekonomicznych konkretnego projektu. Wierzymy, że nowy zakład pomoże tej spółce dalej skutecznie zwiększać objętości produkcji i sprzedaż. Dostrzegamy również pozytywny aspekt socjalny – w Radziwliszkach zostaną stworzone nowe miejsca pracy, przyczyniając się do polepszenia otoczenia społecznego tego regionu oraz umacniania wspólnoty”, – stwierdził Gintaras Ugianskis, przewodniczący zarządu Ūkio bankas

Specjalizacją nowej hali będzie produkcja półfabrykatów do wyrobu palet drewnianych. Planuje się, że w nowym zakładzie zostanie zatrudnionych 80 osób. Przewiduje się, ze nowa hala przedsiębiorstwa rozpocznie produkcję w 2014 r. Będzie to najnowocześniejsza w krajach bałtyckich hala przetwórstwa drewna tartacznego, o całkowicie skomputeryzowanej infrastrukturze obróbki drewna. Do realizacji tego projektu zostanie wykorzystany nie tylko kredyt udzielony przez Ūkio bankas, lecz również wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Producent półfabrykatów do produkcji palet nie tylko aktywnie wkracza na nowe rynki (kraje skandynawskie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie), lecz jednocześnie stale zwiększa ilości produkcji eksportowanej do istniejących klientów. Podstawowymi rynkami eksportu produkowanych przez spółkę półfabrykatów do produkcji palet są Niemcy, gdzie jest realizowane do 59 proc. produkcji przedsiębiorstwa, Belgia – 10 proc., Holandia – 9 proc., Polska – 8 proc., inne kraje – 7 proc.

Sp. z o.o. „Juodeliai” – przedsiębiorstwo działające na rynku od 1994 r., obecnie jest jednym z największych w krajach bałtyckich producentów półfabrykatów do produkcji palet. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości półfabrykatów do palet drewnianych o standardzie europejskim (europalet), palet dla przemysłu chemicznego oraz palet niestandardowych. W procesie produkcji otrzymuje się produkty uboczne, odpowiednie do wykorzystania jako biopaliwo: drewno opałowe, opiłki i zrębki drewniane. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 220 pracowników.

Ūkio bankas jest pierwszym bankiem komercyjnym na Litwie, już trzecie dziesięciolecie świadczącym niezawodne usługi we własnej szerokiej sieci obsługi klientów, którą tworzy ponad 60 oddziałów w całym kraju. Ūkio bankas aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami, oferując im aktualne rozwiązania finansowe i składając oferty. Bank wyjątkowo wiele uwagi poświęca drobnej i średniej przedsiębiorczości oraz firmom, działającym w regionach kraju.

Więcej informacji:
Auksė Armonaitė Glodienė
Przedstawiciel AB Ūkio bankas ds. Public Relations
Tel. 8 614 35021, faks (8 37) 32 31 88
E-mail: armonaite@ub.lt

29.06.2012 /  Odwiedziny targów wyrobów drewnianych „Carrefour International du Bois” we Francji

W dniach 6-8 czerwca 2012 r. we Francji, w Centrum Wystawienniczym w Nantes, odbyły się międzynarodowe targi przemysłu drewnianego „Carrefour International du Bois”. W targach wzięło udział powyżej 500 uczestników, w tym przetwórcy drewna oraz sprzedawcy wyrobów drewnianych. Zostały zaprezentowane różnorodne wyroby z drewna, takie jak: palety drewniane, półfabrykaty do produkcji palet, drewno opałowe i inne. Podczas „Carrefour International du Bois” organizowano seminaria poświęcone wykorzystaniu drewna w budownictwie. Przeważającą część uczestników stanowili przedsiębiorstwa z Francji, Niemiec, Belgii, Holandii i innych państw europejskich. Udział wzięło również kilka przedsiębiorstw z Afryki, Ameryki Południowej i Północnej. W tym roku wśród uczestników nie było przedsiębiorstw z Litwy.

Tegoroczną wystawę odwiedziło ponad 10 000 gości z różnych krajów świata. W gronie licznych odwiedzających targi znaleźli się również przedstawiciele UAB „Juodeliai”. Przedstawiciele jednego z największych w państwach bałtyckich producentów półfabrykatów do wyrobu palet drewnianych na targi „Carrefour International du Bois” przyjechali w poszukiwaniu nowych kontaktów i w celu zapoznania się z nowościami rynku przetwórstwa drewna. Marius, Karanauskas, kierownik sprzedaży UAB „Juodeliai”, po targach wyrobów drewnianych potwierdził, że zostały nawiązane kontakty z producentami z Francji i innych krajów, którzy wykorzystują cięte drewno jako surowiec (np.: do produkcji półfabrykatów do palet drewnianych). Mamy nadzieję, że współpraca się powiedzie i przerośnie w długoterminowe partnerstwo przetwórców drewna.

20.04.2012 /  Tartak

Przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa drewna UAB „Juodeliai” swoją działalności prowadzi w dwóch tartakach. Pierwszy tartak w Akmenynai zaczął działać w 1994 r. we wsi Akmenynai, sam. m. Kalwarii. W zajmującym blisko hektar powierzchni tartaku pracuje około 90 osób. W ciągu roku tartak w Akmenynai produkuje około 30 000 m3 produkcji drewnianej – drewna paletowego.

W 2000 r. przedsiębiorstwo nabyło nowy tartak – we wsi Jūrė, sam. m. Kazlų Rudy. W 2007 r. tartak ten został zrekonstruowany oraz zmodernizowany i obecnie jest ponad trzykrotnie większy niż pierwszy. Na obszarze zajmującym około 3,6 ha pracuje prawie 100 pracowników. Nowoczesny tartak przedsiębiorstwa w ciągu roku produkuje średnio 48 000 m3 drewna paletowego.

Dzięki urządzeniom działającym w tartakach UAB „Juodeliai”, rocznie zostaje wyprodukowane około 78 000 m3 produkcji drewnianej. Elementy drewnianych palet są produkowane z użyciem drewna drzew liściastych i iglastych. Ogółem rocznie w tartakach należących do przedsiębiorstwa zostaje przetworzone około 156 000 m3 drewna, z nich około 96 000 m3 drewna zostaje przetworzone w tartaku w Jūrė oraz około 60 000 m3 w tartaku w Akmenynai. Produkowane wyroby:

Kontakty tartaków UAB „Juodeliai“.

02.01.2012 /  Sp z o.o. „Juodeliai“: efektowny wzrost eksportu zakłady przetwórstwa drewna w ramach projektu ufundowanego przez Unię Europejską

Jeden z największych zakładów przetwórstwa drewna w krajach bałtyckich sp z o.o. „Juodeliai” w celu zachowania pozycji konkurencyjności i utrzymania eksportu na istniejących rynkach, a tym samym zwiększenia wpływów z eksportu od dn. 15 września 2009 r. do grudnia 2011 r. realizowała projekt „Rozwój eksportu sp z o.o. „Juodeliai” na rynkach Europy Zachodniej”, według środku „Nowe możliwości” Priorytetu 2-go „Zwiększenie wydajności biznesu i poprawy otoczenia prowadzenia działalności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

W wyniku celowego wykorzystania wsparcia UE, rekrutacji specjalisty ds. marketingu eksportu, który przeprowadził badania rynku Europy Zachodniej i opracował strategię rozwoju eksportu, oraz utworzenia nowoczesnej, dostosowanej do rynków zagranicznych witryny internetowej www.juodeliai.com, projekt przyniósł orgomny sukces.

Spółka dla realizacji niniejszych celów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 144 259,00 litów oraz przeznaczyła 61 826,00 litów ze środków własnych.

Dyrektor sp z o.o. „Juodeliai” Andrius Zimnickas cieszy się, że w trakcie realizacji projektu powiodło się nawiązanie relacji z nowymi partnerami i podjęcie konkretnych kroków w celu rozszerzenia swojej działalności na rynkach zagranicznych, co daje mozliwość na imponujący wzrost przychodów z eksportu. W wyniku realizacji projektu wpływy z eksportu wzrosły o 270 %.

26.09.2011 /  Sp. z o.o. „Juodeliai“ wdrożyła międzynarodowe standardy: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Na początku bieżącego roku sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania, a 19 września spółka uzyskała trzy międzynarodowe standardy: ISO 9001: 2008 – standard systemu zarządzania jakością, ISO 14001: 2004 – standard systemu zarządzania środowiskowego i OHSAS 18001: 2007 – standard systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bureau Veritas oceniła system zarządzania sp. z o.o. „Juodeliai” i ustaliła, że spełnia on wymagania standardów systemów zarządzania.

Spółka, jak przed, tak też po wdrożeniu standardów, jest nastawiona na spełnienie wymogu, by zawsze uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, bezwarunkowo przestrzegać podjętych zobowiązań, dostarczać produkty spełniające omówione wymogi. Jedna z głównych wartości spółki to utrzymanie odpowiedniego pod względem ochrony środowiska, korzystnego pod względem socjalnym i ekonomicznym porządkowania żywotności lasów światowych. Spółka zawsze też ponosi odpowiedzialność za wpływ swej działalności na środowisko i stale polepsza procesy działalności w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

Sp. z o.o. „Juodeliai” dba, by zawsze było uwzględnione bezpieczne środowisko pracy oraz by odpowiednie środki prewencyjne przeciwdziałające związanym z pracą chorobom i skaleczeniom pracowników były przemyślane i określone w odpowiednim czasie. Spółka także rozwija kompetencje i świadomość pracowników, stymuluje udział pracowników w działalności spółki, w procesie polepszania jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sp. z o.o. „Juodeliai” systematycznie analizuje wyniki swej działalności i polepsza pracę wewnętrzną spółki, tym samym polepszając skuteczność i efektywność zintegrowanego systemu zarządzania spółki. Wdrożone standardy zobowiązują spółkę do kształtowania co roku wciąż nowych celów i zadań. W ten sposób dąży się do stałego doskonalenia i utrzymania aktualności danych standardów.