Tag "palety jednorazowego"

02.11.2011 /  Pomoc w działalności gabinetu zoologicznego

Sp. z o.o. „Juodeliai” podjęła decyzję o przyczynieniu się do działalności oraz do utrzymania gabinetu zoologicznego w Mariampolu. Gabinet zoologiczny działa przy Stacji Badań Przyrodniczych i Edukacji Ekologicznej, jego główną funkcją jest stworzenie możliwości dla społeczeństwa Mariampolu i okolic, uczniów oraz wychowanków przedszkoli nieodpłatnego oglądania egzotycznych zwierząt. Na zoologiczną kolekcję składa się około 140 zwierząt należących do 29 rodzajów. W 2010 roku eksponowane przez gabinet zoologiczny zwierzęta obejrzały i usłyszały o nich opowiadania 3134 osoby z gmin rejonowych Mariampolu, Kalwarii, Wyłkowyszek. W gabinecie zoologicznym są nie tylko eksponowane zwierzęta, ale też są prowadzone zajęcia edukacyjne. Co roku odpowiednio do możliwości finansowych gabinet zoologiczny jest uzupełniany nowymi rodzajami zwierząt. Nauczyciele szkolni są bardzo zadowoleni z istnienia gabinetu zoologicznego i chętnie organizują wycieczki dla uczniów. Przyjemnie jest dołożyć się do promowania edukacji dzieci.

07.09.2011 /  Nowy system zarządzania biznesem pozwoli zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi klientów

Sp. z o.o. „Juodeliai” w celu optymalizacji działalności rozpoczęła wdrażanie systemu ewidencji i zarządzania biznesem. W tym celu zostały wykorzystane dotacje UE w ramach środków „E-verslas LT”, które mają na celu motywowanie bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrażania technologii informacyjnych i do tworzenia w ten sposób korzystnych warunków do podniesienia efektywności pracy i zwiększenia eksportu. Wnioski mogły składać prywatne osoby prawne, które są zaliczane do kategorii bardzo małych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz działające ponad rok, za wyjątkiem wypadków, gdy spółkę kontroluje inna spółka prowadząca działalność krócej niż rok.

Sp. z o.o. „Juodeliai“ złożyła wniosek i na wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania biznesem uzyskała finansowanie w wysokości 50 proc. Kwota dotacji udzielonej przez UE wynosi 122 500 LTL, taką samą kwotę w projekt zainwestuje i sam producent wyrobów drewnianych. Wkrótce rozpoczną się intensywne prace w zakresie programowania i wdrażania. Załoga sp. z o.o. „Juodeliai” spodziewa się, że w 2012 r. już będzie pracowała z nowym systemem zarządzania biznesem, który pomoże szybciej i bardziej jakościowo wykonać wszystkie prace, a to z kolei zapewni wysoki poziom jakości obsługi klientów.

10.12.2010 /  Nagła zmiana pogody zahamowała prace tartaków w Europie Wschodniej

Na początku grudnia temperatura powietrza w niektórych krajach Europy Wschodniej spadła poniżej -20 °C. Na skutek dużej i nagłej zmiany temperatury zewnętrzne warstwy drewna oblodziły się, zaś obróbka zamarzniętych kloców znacznie się utrudniła. Zwolnienie tempa produkcji miało znaczny wpływ na plany produkcyjne przedsiębiorstw drzewnych. Zasięg produkcji planowany na grudzień przez wiele tartaków Europy Wschodniej wymaga przewartościowania. W zależności od specyfiki technologicznych przedsiębiorstw drzewnych moc produkcyjna spadła z 10% do 30%.

Zauważa się, że nagła zmiana temperatury ma wielki wpływ na zasięg produkcji opartej na cięciu surowca o małych średnicach. Do produkcji swoich wyrobów, tzn. desek paletowych, „Juodeliai“ przeważnie używa drobnej tarcicy, w związku z tym moc produkcyjna przedsiębiorstwa spadła o 25% w porównaniu z listopadem b. r.

Wytwórcy desek paletowych Europy Wschodniej zaspokajają relatywnie niemałą część potrzeb rynków Europy Zachodniej. Więc zmniejszenie zasięgu produkcji, spowodowane niskimi temperaturami, stało się przyczyną niedoboru desek paletowych w Europie Zachodniej.

21.09.2010 /  Tendencje w zakresie produkcji tarcicy w Krajach Bałtyckich

W oparciu o nowe dane przedstawione przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), w 2009 r. produkcja tarcicy w Krajach Bałtyckich stanowiła około 4,66 mln metrów sześciennych. Używane przez Eurostat określenie produktów tarcicy obejmuje również europalety drewniane (belki drewniane, deski).

Analizując lata 1998-2009, zauważa się spadek zakresu stworzonej produkcji w Krajach Bałtyckich w ciągu roku o 10, 42 % (patrz obrazek), tymczasem  w 27-miu państwach Unii Europejskiej w latach 1998-2009 roczna produkcja tarcicy wykazywała tendencję wzrostową i zwiększyła się o około 10 %.

Produkcji tarcicy: europalety drewniane, palety drewniane, belki drewniane, deski.

Obraz. Ogólna produkcja tarcicy (1 000  m³).

W porównaniu z danymi z 2008 r., w 2009 r. w Krajach Bałtyckich wielkość produkcji wytwarzanej tarcicy zmniejszyła się odpowiednio o 2, 37%. Od 2008 r. do 2009 r. ogólna produkcja tarcicy na Litwie spadła o 8,85 %. Natomiast w tym samym czasie zakres produkcji przedsiębiorstwa obróbki drewna „Juodeliai” wzrósł o 19,11%.

W 2009 r. część produkcji wytwarzanej przez spółkę akcyjną „Juodeliai” stanowiła 4,49% całej produkcji tarcicy na Litwie.

03.08.2010 /  Przemysł drzewny cierpi na brak surowca

Litewskie przedsiębiorstwa drzewne, wśród nich też wytwórcy desek do drewnianych palet, w drugiej połowie 2010 r. zaczęły odczuwać brak surowca drzewnego – drewna okrągłego. Znaczna część krajowego drewna okrągłego jest skupowana i eksportowana przez nabywców z innych krajów UE, bowiem w przetargach na zakup drewna stać ich na zaoferowanie wyższej ceny. Ze względu na zasady stosowane w UE interesy litewskich przedsiębiorstw drzewnych co do krajowego surowca nie są chronione.

W I kwartale 2010 r. eksport drewna okrągłego na Litwie wzrósł na 65,63% w stosunku do tegoż okresu roku 2009. Zwiększony popyt zagranicy na drewno podnosi cenę surowca też dla litewskich przedsiębiorstw drzewnych. Część przedsiębiorstw drzewnych kupuje drewno okrągłe od sąsiedniej Białorusi, Rosji czy Ukrainy, jednak koszty transportu również znacznie wpłynęły na cenę surowca.

Informacja została opracowana na podstawie dziennika Verslo Žinios.