Tag "przetwórstwa drewna"

16.04.2014 /  Wiosenne zmiany w zespole sp. z o.o. „Juodeliai”

Na przestrzeni prawie 20 lat działalności, zespół przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego sp. z o.o. „Juodeliai” znacznie się rozrósł i spotyka wiosnę w uzupełnionym składzie. Możemy wyrazić radość, że obecnie w administracji i trzech jednostkach produkcyjnych: w Akmenynai, Jūrė i Radziwiliszkach (lit. Radviliškis) jest zatrudnionych ponad 300 pracowników. W samej tylko nowej hali w Radziwiliszkach na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy już stworzono ponad 40 z planowanych 80 nowych miejsc pracy. Pomyślnie rozwijające się i rozszerzające swoją działalność przedsiębiorstwo planuje umacniać zespół również w przyszłości. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przewiduje się wzrost liczby pracowników o prawie 13 procent. Planuje się, że w przedsiębiorstwie będzie zatrudnionych około 340 pracowników.

Nadal będzie wzrastała uwaga poświęcana jednej z najważniejszych wartości przedsiębiorstwa – jakości. W tym celu z nadejściem wiosny rozpoczęto rozwój działu audytu wewnętrznego oraz jakości. Utrzymać skupienie uwagi na produkcji i klientach pomogą rozwijające się działy logistyki i sprzedaży. Planuje się, że zmiany związane z rozwojem personelu pozwolą jeszcze bardziej skutecznie i jakościowo dążyć do celów i zadań przedsiębiorstwa.

Słonecznego nastroju życzy zespół sp. z o.o. „Juodeliai”.

17.03.2014 /  Sp. z o.o. „Juodeliai” uczestniczyła w Dniach Kariery na KTU

Z radością informujemy, że dn. 5 marca bieżącego roku już po raz trzeci z rzędu nasze przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa drzewnego sp. z o.o. „Juodeliai” wzięło udział w Dniach Kariery na KUT. Każdego roku przedsięwzięcie to jest inne: w jakiś sposób wyjątkowe, czymś wyróżniające się, w coś obfitujące.

Wyjątkowość Dni Kariery na KTU 2014 r. polegała na tym, że uczestniczyliśmy jako Sponsor generalny, w jednym audytorium wraz z takimi przedsiębiorstwami, jak: Barclays Technology Centre, DNB bankas, IBM, Bentley Systems, Data Dog i in.

Mimo że nie mamy jeszcze takiej „brandowej” marki, nasz cel pozostaje ten sam – poszukiwanie odnoszących sukcesy, zdolnych, lubiących wyzwania specjalistów, przecież jedną z naszych podstawowych wartości jest człowiek!

W tym roku zadziwiła frekwencja studentów. Czasami, przez tłum ludzi, nie udawało się dotrzeć na drugi koniec audytorium. Cieszy to, że przedsiębiorstwami interesowali się nie tylko studenci, lecz również uczniowie z różnych szkół Kowna, wykładowcy oraz ludzie poszukujący pracy lub perspektyw.

Nasze stoisko odwiedzili liczni przyszli specjaliści ds. ochrony środowiska, inżynierowie przemysłu chemicznego, mechanicy, elektrycy, przyszli ekonomiści i finansiści. Możliwości pracy i kariery wzbudziły zainteresowanie nie tylko absolwentów studiów licencjackich, lecz również studiujących na studiach magisterskich oraz doktoranckich. Bardzo miło było poczuć zainteresowanie wykładowców, podyskutować o przyszłości studentów, możliwościach, perspektywach naukowych.

Zwróciliśmy uwagę, że nasze przedsiębiorstwo o litewskim kapitale było atrakcyjne również dla studentów z zagranicy. Ostatni pytali o specyfikę naszej pracy, o możliwości zatrudnienia, o zasady pacy, współpracy z przedsiębiorstwami z krajów europejskich oraz o rozwoju na Azję i inne kraje.

Z kolei bogate Dni Kariery na KTU w tym roku były w liczbę i różnorodność uczestników. W gronie stałych i nowych uczestników w tym roku zaprezentowała siebie policja i wojsko. A nasze stoisko doczekało się dużego zainteresowania również dlatego, że w swojej przestrzeni zamieściliśmy bierwiono – pokazując w ten sposób, z jakiego surowca produkujemy półfabrykaty na europalety.

Wszyscy chętni mogli zobaczyć, dotknąć, powąchać wyroby, które produkujemy (drewno opałowe, półfabrykaty palet) i które powstają w procesie produkcji (opiłki, wióry).

Dni Kariery na KTU wymagają sporych inwestycji, starań, pomysłów, informacji, energii, jednak wyniki przynoszą efekty – zainteresowanie przedsiębiorstwem, popularyzacja, łatwiejsze poszukiwanie specjalistów, rozwój horyzontów, orientacja na specjalności docelowe. Co więcej, niekwestionowaną korzyść przynosi stała komunikacja ze studentami, generatorami pomysłów, twórcami energii i szybkości, użytkownikami współczesnych technologii, propagatorami swoistych poglądów. Nie pozwala to naszemu przedsiębiorstwu wpaść w zastój, pozostać w tyle, przeciwnie – pomaga pozostać młodzieńczym, dynamicznym i elastycznym.

10.02.2014 /  My w prasie

To wspaniale, gdy o Twoim przedsiębiorstwie wspomina się w prasie. W tym miesiącu gazeta „Radviliškio naujienos” opublikowała artykuł p.t. „Stolica kolejowa staje się ośrodkiem przetwórstwa drzewnego” na temat założenia i działalności hali sp. z o.o. „Juodeliai” w Parku Przemysłowym w Radziwiliszkach. Zostaliśmy wymienieni jako jeden z największych producentów palet drewnianych w krajach bałtyckich, chociaż, dokładniej mówiąc, jesteśmy jednym z największych producentów półfabrykatów do produkcji palet drewnianych. Mimo to miło jest słyszeć, że staliśmy się jednym z najpotężniejszych inwestorów w rejonie radziwiliskim i stworzyliśmy prawie 100 nowych miejsc pracy. To prawda, że sporo zainwestowaliśmy, jednak znacznie więcej niż podana w artykule kwota 28 milionów litów. Ogólna inwestycja przedsiębiorstwa wynosi 42 miliony litów.

Chociaż nasze przedsiębiorstwo w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia, nie stanowi to przeszkody do rozwijania działalności produkcyjnej oraz wykonywania modernizacji. Taki wiek jest jak najbardziej odpowiedni na zmiany, odnowę, poszukiwanie nowych możliwości oraz generowanie pomysłów. Jesteśmy dumni z zostania zarówno w krajach bałtyckich, jak i w Polsce pionierami w zakresie wdrażania nowych, skomputeryzowanych linii przetwórstwa drewna.

Cieszymy się z możliwości przyczynienia się do podwyższenia wartości gospodarczej nie tylko Suwalszczyzny, lecz również Auksztoty. Co więcej, mamy nadzieje, że w dalszym ciągu będzie nam tak dobrze szła współpraca z lokalnymi władzami, konkurencją, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami, a korzyść z tego będzie obustronna.

Radviliškio naujienos, 31 stycznia – 6 lutego 2014 r. Nr 5 (432)

01.10.2013 /  Pomyślnie kontynuuje się prace w jednostce przetwórstwa drewna w Radziwiliszkach (lit. Radviliškis)

W północnej części Litwy, w Radziwiliszkach, dynamicznie rośnie nowy oddział przetwórstwa drewna UAB „Juodeliai”!

Dziś już możemy wyrazić radość, że w hali skutecznie wykonuje się następujące prace w zakresie instalacji:

  • podnoszenie podstawowych maszyn do obróbki drewna;
  • montaż szaf elektrycznych;
  • oraz na parterze rozpoczęto montaż transporterów odpadów.

W tym tygodniu rozpoczęto również montaż linii na zewnątrz.

16.05.2012 /  Wizyta sekretarza Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej i Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej w sp. z o.o. „Juodeliai“

W dniu 9 maja br. sekretarz Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej Robertas Klovas i Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Republiki Litewskiej Gintaras Visalga odwiedzili przedsiębiorstwo obróbki drewna „Juodeliai“. Celem wizyty było nie tylko zwiedzanie przedsiębiorstwa obróbki drewna sp. z o.o. „Juodeliai“, ale również spotkanie z członkami Asocjacji Przetwórców Drewna oraz wspólne omówienie aktualnych problemów.

R. Klovas i G. Visalga razem z dyrektorem Andriusem Zimnickasem i dyrektorem generalnym Juozupasem Zimnickasem sp. z o.o. „Juodeliai“ odwiedzili jedną z filii produkcyjnych przedsiębiorstwa, znajdującą się we wsi Jūrė. Sekretarz MŚ razem z kierownikami przedsiębiorstwa zapoznali się z magazynami drewna okrągłego, pomieszczeniami produkcyjnymi oraz warunkami pracy zapewnionymi pracownikom. R. Klovas interesował się wydajnością obróbczą drewna okrągłego sp. z o.o. „Juodeliai” w ciągu roku oraz sposobami zaopatrywania w surowce. Gościa ucieszyło to, że większość drewna nabywa się od Litewskich Lasów Państwowych.

Po zapoznaniu się z filią produkcyjną, goście i kierownicy przedsiębiorstwa kontynuowali spotkanie w biurze sp. z o.o. „Juodeliai, znajdującym się w Mariampolu. W rozmowach, oprócz już wspomnianych osób, brali udział również przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna: A. Kavaliauskas i S. Astrauskas. Podczas spotkania rozmawiano o handlu drewnem w nowym trybie elektronicznym. Aktualna kwestia – to problem dotyczący nadmiernego wzrostu cen podczas licytacji długotrwałych i półrocznych. Kierownicy sp. z o.o. „Juodeliai” oraz przedstawiciele Asocjacji Przetwórców Drewna zaproponowali przeprowadzanie licytacji nie na zasadzie wzrostu cen, a na podstawie najwyższej zaproponowanej ceny, którą podaje się tylko jeden raz.

Podczas spotkania omówiono również problemy związane z biopaliwem. Sekretarz R. Klovas zapewnił, że Ministerstwo Środowiska stara się, aby drewno zdatne do obróbki nie stawałoby się paliwem. Obiecano również wspierać tylko takie biokotłownie, które zostały przystosowane do spalania nie tylko drewna opałowego, ale również odpadków oraz słomy.

Spotkanie było korzystne dla każdej z uczestniczących w nim stron. Dążąc do ciągłego postępu w dziedzinie obróbki drewna, oczekuje się w przyszłości dalszej współpracy pomiędzy władzami, producentami oraz przedstawicielami Asocjacji.