Tag "przetwórstwa drzewnego"

30.06.2014 /  Przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai” w Radziwiliszkach otworzyło najnowocześniejszą w krajach bałtyckich linię obróbki drewna

Jedno z największych przedsiębiorstw z przetwórstwa drzewnego w krajach bałtyckich UAB „Juodeliai”, w celu poszerzenia asortymentu produkcji oraz zwiększenia eksportu, od lipca 2012 roku realizowało projekt „Linia obróbki drewna UAB „Juodeliai” w Radziwiliszkach” (VP2-2.1-ŪM-06-K-01-004), zgodnie z narzędziem „Invest LT-2” priorytetu 2 – „Zwiększanie efektywności działalności gospodarczej oraz atrakcyjności otoczenia biznesowego”, programu działań na rzecz wzrostu gospodarczego Litwy na lata 2007-2013.

Głównym celem wspomnianego programu była budowa najnowocześniejszej w regionie bałtyckim oraz Polsce linii obróbki drewna, zdolnej do produkcji wysokiej jakości wyrobów drewnianych, wyposażonej w innowacyjną, w pełni skomputeryzowaną technologię produkcji, co pozwala zarówno na wzbogacenie asortymentu, a także pozyskiwanie dużej ilości biopaliwa w trakcie produkcji.

Ogólna wartość projektu wynosi ponad 42 mln litów, z których kwotę 4 mln otrzymano z finansowanego przez UE programu „Invest LT-2”.

Dyrektor generalny UAB„Juodeliai” Andrius Zimnickas nie ukrywa zadowolenia, że w czerwcu 2014 roku udało się ostatecznie zrealizować ambitne cele przedsiębiorstwa dotyczące otwarcia w Radziwiliszkach najnowocześniejszej w regionie bałtyckim i Polsce linii obróbki drewna. Na zajmującej działkę gruntu o powierzchni prawie 8 hektarów produkcja jest całkowicie zmodernizowana – proces cięcia jest sterowany przez systemy komputerowe, gwarantujące maksymalnie dokładne wymiary produkowanych prefabrykatów palet drewnianych, zapewniające doskonałą jakość wyrobów drewnianych. Dzięki budowie nowej linii stworzono już 95 nowych miejsc pracy. Otwarcie linii umożliwia przedsiębiorstwu jeszcze bardziej dynamiczny rozwój skali produkcji, szybsze reagowanie na zmiany na rynku, bardziej operatywne wykonywanie zamówień klientów, doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych procesów w sektorze drzewnym oraz wyjście na nowe rynki zagraniczne: np. Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Chiny.

Cieszymy się z możliwości przyczynienia się do podwyższania wartości ekonomicznej nie tylko litewskiej Suwalszczyzny, a także innych regionów Litwy. Za współpracę przy realizacji projektu pragniemy podziękować AB „Šiaulių bankas” oraz samorządowi rejonu radziwiliskiego.

Osoba kontaktowa:
Dyrektor Generalny
Andrius Zimnickas
Tel. +370 343 51201
E-mail: a.zimnickas@juodeliai.lt

26.02.2014 /  Jednostkę w Radziwiliszkach przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego sp. z.o.o. „Juodeliai” odwiedził Algimantas Salamakinas, poseł na Sejm Republiki Litewskiej

Niezmiernie się cieszymy, że nasze przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego sp. z.o.o. „Juodeliai” interesuje nie tylko prasę, lecz również jest celem odwiedzin funkcjonariuszy wysokiej rangi. Dn. 7 lutego bieżącego roku halę w Radziwiliszkach (lit. Radviliškis) odwiedził Poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Algimantas Salamakinas. Towarzyszyli mu burmistrz samorządu rejonu radziwiliskiego oraz inni przedstawiciele samorządu.

Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Sejmu RL z zainteresowaniem obejrzał wykańczaną halę w Radziwiliszkach, najnowocześniejsze w krajach Bałtyckich i w Polsce urządzenia, dzięki którym będzie możliwe produkowanie wyrobów o niestandardowych wymiarach, jak również śledził produkowanie partii próbnej produkcji.

Andrius Zimnickas, dyrektor generalny przedsiębiorstwa, pokazał halę, zapoznał z możliwościami sprzętu, pokazał dyspozytornie, w których pracują operatorzy przeszkoleni przez niemieckich specjalistów. Podczas wycieczki omówiono również możliwości nabycia surowców, zmiany na rynku drewna oraz warunki eksportu do różnych krajów świata.

Kierownik przedsiębiorstwa zaprezentował, że najważniejszym celem w pierwszym kwartale 2014 r. jest rozpoczęcie produkcji handlowej, żeby zaspokoić różnorodne potrzeby zamówień klientów.

Artykuł o wizycie posła na Sejm RL Algimantasa Salamakinasa w hali w Radziwiliszkach sp. z.o.o. „Juodeliai” jest dostępny na stronie internetowej samorządu rejonu radziwiliskiego.

02.09.2013 /  Rozpoczęto prace wdrożenia w budowanej jednostce przetwórstwa drzewnego w Radziwiliszkach (lit. Radviliškis)

Dn. 26 sierpnia 2013 r., w nowo budowanej hali przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai” w Radziwiliszkach rozpoczęły się przygotowawcze prace instalacyjne. Do wykonania i koordynowania tych prac przybyli eksperci tej dziedziny z Niemiec.

Na teren jednostki przetwórstwa drzewnego w Radziwiliszkach przyjechały również pierwsze ciężarówki z maszynami do obróbki drewna. Cały sprzęt potrzebny do prac dzięki 60-ciu ciężarówkom został przywieziony z Niemiec w ciągu 3 miesięcy. Do wykonywania i koordynowania prac instalacyjnych, jak i planowano, przyjechali specjalizujący się w tej dziedzinie specjaliści z Niemiec – Thomas Oberkobler, Horst Hermas i Manfred Wolf.

Kierownictwo przedsiębiorstwa „Juodeliai” cieszy się z planowanego przyjazdu kompetentnego zespołu i ma nadzieję, że z pomocą tych specjalistów prace zostaną wykonane na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

22.08.2013 /  Wykonano doroczny audyt UAB „Juodeliai” w zakresie spełniania trzech norm międzynarodowych

W dniach 12-13 sierpnia odbywał się doroczny audyt nadzoru wdrożonych w UAB „Juodeliai” trzech norm międzynarodowych. Po wykonaniu audytu ustalono, czy przedsiębiorstwo po upływie roku spełnia wymogi wdrożonych w firmie norm: tj. ISO 9001:2008 – norma systemu zarządzania jakością, ISO 14001:2004 – norma systemu zarządzania środowiskiem oraz OHSAS 18001:2007 – norma systemu BHP pracowników.

Audyt wykonało międzynarodowe przedsiębiorstwo „Bureau Veritas”. W tym roku, największą uwagę poświęcono procesom produkcji, dostaw i zakupów w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai”. Audytorzy ocenili, czy UAB „Juodeliai” skutecznie wykonała wytyczone przez siebie cele, środki, czy jest w stanie zrealizować swoją politykę i spełnić ustalone normy. Podczas audytu nie wykryto niezgodności, udzielono jedynie kilku zaleceń, jak można by było udoskonalić procesy i w dalszym ciągu pomyślnie kontynuować prace.

Audytorzy, jako silne strony UAB „Juodeliai” wyszczególnili:

  • pogląd kierownictwa na zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wyjaśnienie wszystkim pracownikom wagi rozumienia potrzeb klientów;
  • zarządzanie kompetencjami personelu zarządzającego (i nie tylko);
  • rozwój systemu;
  • identyfikację oraz stosowanie wymogów normatywnych w celu zarządzania działalnością;
  • uznaną nazwę przedsiębiorstwa na rynku.

07.05.2013 /  Przeprowadzka UAB „Juodeliai”: nowe lokale i dobre nastroje

UAB „Juodeliai” przeniosła się do nowych, bardziej przestronnych pomieszczeń, znajdujących się niedaleko poprzedniej siedziby. Stare biuro stało się zbyt ciasne dla stale i dynamicznie rozwijającego się kolektywu przedsiębiorstwa z zakresu przetwórstwa drzewnego. Przy wyposażaniu nowego nowoczesnego biura wiele uwagi poświęcono przestrzeni osobistej pracowników oraz ich wygodzie.

Nowe otoczenie pracy poprawiło wiosenny nastrój zespołu pracowników UAB „Juodeliai” oraz ich motywację w dążeniu do jeszcze większych celów. Każdy, po znalezieniu swojego miejsca, próbuje się zadomowić i pomyślnie kontynuować rozpoczęte prace oraz podejmować się nowych zadań. Kierownictwo przedsiębiorstwa oraz cały kolektyw cieszy się ze zmian. W nowocześnie wyposażonym biurze, z całą pewnością, nie zabraknie miejsca na dalszy rozwój spółki i dla jej nowych pracowników.

Odtąd zapraszamy do odwiedzenia zespołu UAB „Juodeliai” pod nowym adresem: Gedimino 30, Mariampol.