Tag "UAB „Juodeliai”"

22.08.2013 /  Wykonano doroczny audyt UAB „Juodeliai” w zakresie spełniania trzech norm międzynarodowych

W dniach 12-13 sierpnia odbywał się doroczny audyt nadzoru wdrożonych w UAB „Juodeliai” trzech norm międzynarodowych. Po wykonaniu audytu ustalono, czy przedsiębiorstwo po upływie roku spełnia wymogi wdrożonych w firmie norm: tj. ISO 9001:2008 – norma systemu zarządzania jakością, ISO 14001:2004 – norma systemu zarządzania środowiskiem oraz OHSAS 18001:2007 – norma systemu BHP pracowników.

Audyt wykonało międzynarodowe przedsiębiorstwo „Bureau Veritas”. W tym roku, największą uwagę poświęcono procesom produkcji, dostaw i zakupów w przedsiębiorstwie przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai”. Audytorzy ocenili, czy UAB „Juodeliai” skutecznie wykonała wytyczone przez siebie cele, środki, czy jest w stanie zrealizować swoją politykę i spełnić ustalone normy. Podczas audytu nie wykryto niezgodności, udzielono jedynie kilku zaleceń, jak można by było udoskonalić procesy i w dalszym ciągu pomyślnie kontynuować prace.

Audytorzy, jako silne strony UAB „Juodeliai” wyszczególnili:

  • pogląd kierownictwa na zobowiązania wobec jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wyjaśnienie wszystkim pracownikom wagi rozumienia potrzeb klientów;
  • zarządzanie kompetencjami personelu zarządzającego (i nie tylko);
  • rozwój systemu;
  • identyfikację oraz stosowanie wymogów normatywnych w celu zarządzania działalnością;
  • uznaną nazwę przedsiębiorstwa na rynku.

12.06.2013 /  Spotkanie przedstawicieli UAB „Juodeliai” z delegacją biznesową z Chin

Dn. 7 czerwca bieżącego roku przedstawiciel przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego UAB „Juodeliai” uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej oraz Instytucję pożytku publicznego „Versli Lietuva” spotkaniu przedstawicieli litewskiego i chińskiego biznesu. W przedsięwzięciu wzięli udział specjaliści z różnych sektorów przemysłu: żywnościowego, papierniczego, włókienniczego, metalowego, drewnianego oraz chemicznego (nawozy).

Goście z Chin zaprezentowali obecny stan współpracy litewsko-chińskiej oraz wyrazili nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać, a to forum pomoże w nawiązaniu nowych kontaktów.

W spotkaniach z przedstawicielami chińskiego przemysłu drzewnego uczestniczył specjalista UAB „Juodeliai” ds. sprzedaży. Przedstawiciel UAB „Juodeliai” brał udział w spotkaniu z chińskim przedsiębiorstwem, które jest pośrednikiem między lokalnymi chińskimi przedsiębiorcami i dostawcami z całego świata. Jedną z wielu dziedzin ich działalności jest import drewna. Podczas spotkania omówiono, jakie potrzeby mają chińskie przedsiębiorstwa z branży przemysłu drzewnego, jakie drewno i produkcja są w większości importowane. Umówiono się w sprawie próbnych ładunków produkcji UAB „Juodeliai” do Chin i w kwestii dalszej współpracy oraz spotkań w nieodległej przyszłości.

04.03.2013 /  Przedstawiciele UAB „Juodeliai” będą uczestniczyli w międzynarodowych targach przemysłu leśnego i drzewnego „LIGNA 2013”

Dn. 5 lutego b.r. w Berlinie zaprezentowano największe i najważniejsze międzynarodowe targi przemysłu leśnego i drzewnego „LIGNA”. Impreza tradycyjnie odbywa się co dwa lata w Hanowerze, w Niemczech. W tym roku przedstawiciele przemysłu drzewnego zbiorą się w dniach 6-10 maja.

Jeden z organizatorów, Dr J. Köckler podkreślił, że „LIGNA” była i pozostaje najważniejszą na świecie imprezą o takim charakterze, prezentującą nie tylko nowości przemysłu drzewnego, lecz również zapoznającą z najważniejszymi technologiami, produkcją i wytyczającą kierunki rozwoju przemysłu drzewnego i związanych z nim kierunków przemysłu.

Tematyka „LIGNA” – od przemysłu leśnego i techniki leśnej, biomasy, przetwórstwa odpadów drzewnych, różnorodnych obrabiarek do drewna i pił, masywu drewnianego, płyt, produkcji mebli, rzeźbienia w drewnie i innych artystycznych prac drewnianych, różnorodnych narzędzi aż do nowych pomysłów designerów i architektów.

W poprzednich targach „LIGNA 2011” wzięło udział 1 765 uczestników z 52 krajów, odwiedziło je o 26 % więcej gości z zagranicy niż targi organizowane w 2009 roku. Prognozuje się, że w tym roku w targach „LIGNA 2013” weźmie udział około 1700 uczestników z 50 państw świata. Przypuszcza się, że liczba odwiedzających osiągnie 90 tys. I będą to goście z 90 krajów. Zazwyczaj przeważającą część odwiedzających stanowią profesjonaliści z różnych dziedzin, przybywający nie tylko po nowe pomysły, lecz również w celu nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Najwięcej uczestników targów przyjeżdża z krajów o starych tradycjach w zakresie przemysłu drzewnego – Niemiec, Włoch, Austrii, Szwecji, Szwajcarii.

Kierownictwo UAB „Juodeliai” uczestniczyło w wystawie „LIGNA 2011”, z której przywiozło wiele wrażeń i korzystnej informacji na temat nowości na rynku. W roku bieżącym również planujemy uczestniczyć w „LIGNA 2013”, dokonać przeglądu nowości i spotkać się zarówno z obecnymi, jak i z potencjalnymi partnerami.

30.10.2012 /  Rozpoczyna się nowy sezon drużyny koszykarskiej „Radviliškis – Juodeliai”

Już drugi sezon z rzędu Fundacja charytatywna „Juodeliai&Co” wspiera drużynę koszykarską „Radviliškis – Juodeliai” (dalej – DK) z Radziwiliszek, grającą w Drugiej Narodowej Lidze Koszykówki (dalej – NLK). Od sezonu 2011 roku zmieniła się nazwa drużyny z „Radviliškis” na „Radviliškis – Juodeliai”. Sponsorowana drużyna w NLK gra już czwarty rok. Do mistrzostw 2011/2012 została zebrana zdolna drużyna, która w regularnym sezonie wywalczyła drugie miejsce.

DK „Radviliškis – Juodeliai” nie ukrywa ambicji dostania się do ósemki najmocniejszych zespołów w sezonie 2012/2013 NLK, w którym będzie walczyć nawet 18 klubów. Mimo że skład drużyny uległ istotnym zmianom, uważa się, że nie przeszkodzi to w pomyślnym współzawodnictwie i dążeniu do postawionych celów. W nowym sezonie DK „Radviliškis – Juodeliai” już zagrała sześć meczów. Sezon dopiero się zaczął, więc wygrano zaledwie dwa mecze z sześciu. Jednak pomyślny przebieg poprzedniego sezonu nastraja optymistycznie – wszystko jeszcze przed nami.

Zespół sp. z o.o. „Juodeliai” życzy DK „Radviliškis – Juodeliai” pomyślnego sezonu 2012/2013.

09.10.2012 /  Budowę nowej hali sp. z o.o. „Juodeliai” sfinansuje między innymi Ūkio bankas

Ūkio bankas
Komunikat prasowy
Dn. 5 października 2012 r..

Przedsiębiorstwo z branży produkcji i eksportu drewna sp. z o.o. „Juodeliai”, obecnie działające w Kalwarii (lit. Kalvarija) i Kazlų Ruzie (lit. Kazlų Rūda), uroczystym wkopaniem kapsuły rozpoczęło budowę nowej hali obróbki drewna tartacznego w Radziwiliszkach (lit. Radviliškis). Będzie to najnowocześniejsza w krajach bałtyckich hala obróbki drewna tartacznego. Przeważająca część projektu, którego ogólna wartość wynosi 37,5 mln litów, zostanie sfinansowana przez Ūkio bankas.

„Żeby w dalszym ciągu pomyślnie rozwijać przedsiębiorstwo, wynikła konieczność budowy nowej hali produkcyjnej, ponieważ nasza obecna wydajność jest już całkowicie wykorzystywana. Nowa hala umożliwi nam znaczące poszerzenie asortymentu i zaoferowanie rynkowi nowych jakościowych wyrobów. Pomyślna współpraca z Ūkio bankas zapewni naszemu przedsiębiorstwu realizację tego projektu i pozwoli stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym nie tylko na Litwie, lecz również w skali międzynarodowej”, – mówił dyrektor generalny sp. z o.o. Juodeliai” Juozupas Zimnickas.

„Ūkio bankas postanowił przyczynić się do sfinansowania nowego zakładu produkcyjnego sp. z o.o. „Juodeliai” po oszacowaniu pomyślnej działalności tego przedsiębiorstwa oraz perspektyw ekonomicznych konkretnego projektu. Wierzymy, że nowy zakład pomoże tej spółce dalej skutecznie zwiększać objętości produkcji i sprzedaż. Dostrzegamy również pozytywny aspekt socjalny – w Radziwliszkach zostaną stworzone nowe miejsca pracy, przyczyniając się do polepszenia otoczenia społecznego tego regionu oraz umacniania wspólnoty”, – stwierdził Gintaras Ugianskis, przewodniczący zarządu Ūkio bankas

Specjalizacją nowej hali będzie produkcja półfabrykatów do wyrobu palet drewnianych. Planuje się, że w nowym zakładzie zostanie zatrudnionych 80 osób. Przewiduje się, ze nowa hala przedsiębiorstwa rozpocznie produkcję w 2014 r. Będzie to najnowocześniejsza w krajach bałtyckich hala przetwórstwa drewna tartacznego, o całkowicie skomputeryzowanej infrastrukturze obróbki drewna. Do realizacji tego projektu zostanie wykorzystany nie tylko kredyt udzielony przez Ūkio bankas, lecz również wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Producent półfabrykatów do produkcji palet nie tylko aktywnie wkracza na nowe rynki (kraje skandynawskie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie), lecz jednocześnie stale zwiększa ilości produkcji eksportowanej do istniejących klientów. Podstawowymi rynkami eksportu produkowanych przez spółkę półfabrykatów do produkcji palet są Niemcy, gdzie jest realizowane do 59 proc. produkcji przedsiębiorstwa, Belgia – 10 proc., Holandia – 9 proc., Polska – 8 proc., inne kraje – 7 proc.

Sp. z o.o. „Juodeliai” – przedsiębiorstwo działające na rynku od 1994 r., obecnie jest jednym z największych w krajach bałtyckich producentów półfabrykatów do produkcji palet. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości półfabrykatów do palet drewnianych o standardzie europejskim (europalet), palet dla przemysłu chemicznego oraz palet niestandardowych. W procesie produkcji otrzymuje się produkty uboczne, odpowiednie do wykorzystania jako biopaliwo: drewno opałowe, opiłki i zrębki drewniane. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 220 pracowników.

Ūkio bankas jest pierwszym bankiem komercyjnym na Litwie, już trzecie dziesięciolecie świadczącym niezawodne usługi we własnej szerokiej sieci obsługi klientów, którą tworzy ponad 60 oddziałów w całym kraju. Ūkio bankas aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami, oferując im aktualne rozwiązania finansowe i składając oferty. Bank wyjątkowo wiele uwagi poświęca drobnej i średniej przedsiębiorczości oraz firmom, działającym w regionach kraju.

Więcej informacji:
Auksė Armonaitė Glodienė
Przedstawiciel AB Ūkio bankas ds. Public Relations
Tel. 8 614 35021, faks (8 37) 32 31 88
E-mail: armonaite@ub.lt